Inside CARMEN SAECULARE

CLASA DE PIAN ŞI CANTO RELIGIOS

Acest curs, care se derulează de la sfârşitul anilor 1990, se adresează, în aceeaşi măsură, elevilor şi adulţilor, fiind structurat în două clase: de pian și canto –  muzică religioasă.

Cursul de pian are o durată de cinci ani şi cuprinde iniţierea în cunoaşterea şi studiul pianului; noţiuni generale de teoria şi istoria muzicii; formarea agilităţii, tehnicii pianistice cu ajutorul gamelor cu studii Hanon şi Czerny; abordarea unui repertoriu pianistic divers, cuprinzând toate genurile şi formele muzicale (din curentele muzicale: preclasic, clasic, romantic, inclusiv piese româneşti); descifrare de partituri şi acompaniament.

Cursurile se  finalizează cu serbări, recitaluri, concerte muzicale în spații publice.

Cursul de canto – muzică religioasă durează trei ani şi este compus din învăţarea notelor muzicale; intonarea corectă a notelor muzicale (solfegii); formarea şi cultivarea vocii şi a unei emisii corecte a vocalelor prin diverse exerciţii (vocalize); pregătirea tehnic-interpretativă prin exerciţii diverse; metode de dezvoltare a muzicalităţii şi sensibilităţii artistice; obţinerea unui ton curat şi de calitate; pregătirea muzicală pentru corişti şi dirijori bisericeşti (Sfânta liturghie);

cultivarea vocilor pentru cântăreţii bisericeşti (dascăli, preoţi, monahi); învăţarea unui repertoriu muzical religios elaborat (Cântările Sfintei liturghii şi alte cântări bisericeşti – axioane praznicale, cântări calofonice, pricesne, colinde); meloterapie (sacroterapie muzicală).

Cursul de canto – muzică religioasă se finalizează cu concerte în biserici, cu participare la Sfânta liturghie, cu colind şi cântări închinate Maicii Domnului cu prilejul sărbătorilor praznicale.

Cursul de pian şi canto – muzică religioasă este coordonat de către prof. Daniela Iacob.

Absolventă a şcolii muzicale universitare pietrene, Daniela Iacob este un profesor cu experienţă, care îşi învaţă cursanţii nu doar note şi tehnici interpretative, ci tinde să le formeze şi o cultură muzicală pe care o consideră indispensabilă unei înţelegeri complete a efortului lor pe tărâmul artei.