Testimoniale

Este încă o încercare a unor oameni de a vă spune că le pasă, că a trăi arta și cultura este alternativa fericită la nefericita mediocritate din jur.

Din nevoia aceasta de întemeieri și cool-tură s-a născut și revista aceasta. Un spațiu de dialog și cunoaștere reciprocă. Să nu vă temeți să gândiți și să vă lăsați provocați de ea. E un petec de Întemeiere. Un îndemn de a înțelege de unde venim și încotro ne îndreptăm. Nu doar ca oameni ori familii ci și ca adunare de oameni. Comunități de gândire

Conf.univ.dr. Preot Constantin Necula

(iunie 2020)

COOLTNEAMȚ, O PUBLICAŢIE NECESARĂ
În condițiile în care revistele de cultură au cam dispărut sau sunt pe cale de dispariție din peisajul publicistic al județului Neamț, din inițiativa D-nei Carmen Elena Nastasă, director al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, cu participarea unor membri ai Centrului precum și a unor colaboratori din afara instituției, se editează în format online dar și pe suport de hârtie (lunar), în 56 de pagini viu colorate, o interesantă și consistentă revistă ce pune la îndemâna cititorilor informații variate despre activitatea artistică și culturală a instituțiilor coordonate de Centru, dar și despre unele evenimente din viața județului.
Ajunsă la nr. 10, urăm revistei viață lungă și să-și îmbogățească conținutul de la lună la lună.

Prof. Constantin Tomșa

(martie 2021)

În timpul adolescenței petrecute în Piatra Neamț, nu am avut acces la o publicație culturală – fie ea cu distribuție națională, regională sau locală – adresată cu precădere publicului tânăr. Mi-ar fi plăcut să pot citi, lună de lună, despre cele mai importante evenimente culturale, despre istoria, atracțiile și tradițiile Neamțului sau despre personalitățile României care au legături cu această superbă zonă. De aceea, îi invidiezpe liceenii nemțeni de azi, care nu mai resimt această lipsă. De un an, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, condus de entuziasta, neobosita și perfecționista Carmen-Elena Nastasă, reușește să scoată lunar, la cele mai înalte standarde de calitate și conținut, câte un nou număr din revista „Coolt Neamț”, care, sunt convins, și-acâștigat deja un public fidel. În condițiile în care presa tipărită, nu doar din România, trece printr-o criză accentuată, aceste eforturi considerabile de a edita un mensual cultural deopotrivă delectabil și stimulant trebuie salutate și sprijinite de toate forurile îndrituite, pentru propășirea spirituală a județului și viitorul tinerelor sale generații.

Mihai Fulger,
critic de film, membru al Uniunii Cineaștilor din România (UCIN), al Federației Internaționale a Criticilor de Film (FIPRESCI) și al Academiei Europene de Film (EFA)

(mai 2021)

COOLT NEAMŢ, ZESTREA DIN „CASA CEA MARE”

În fiecare gospodărie din Ţara de Sus a Moldovei există o „casă cea mare”, odaia în care zestrea frumos orânduită oglindeşte hărnicia, priceperea, simţul frumosului, preocuparea pentru vremuri ce dau să vie a gospodarilor stăpâni.
Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ deschide uşa  spre „casa cea mare” a sufletului neamului nostru prin proiectul editorial Coolt Neamţ. Aici am descoperit, în fiecare număr citit, o ladă de zestre care pune la îndemâna celor trăitori în lumea trăirilor odoare zămislite cu dar şi cu har.
Cu cât zestrea orânduită de vrednicii truditori din colectivul de redacţie este mai felurită şi cuprinzătoare, înveşmântată în straiele vremurilor contemporane cu atât mai mult simţim interesul celor tineri de a descoperi ceva nou.
Şi când te gândeşti că în cultura poporană noul înseamnă vechi…

Călin Brăteanu,
Director al Centrului pentru Conservarea Culturii Tradiţionale Suceava

(aprilie 2021)

COOLT – REVISTA CARE „COMUNICĂ” ŞI „SE COMUNICĂ”

Parafrazând un titlu al unei cărți apărute sub egida Academiei Române acum câțiva ani, ești CoolT nu doar dacă vorbești corect, ci și dacă citești lunar revista „CoolT”, editată de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, Neamț.

Peritextul – coperta – te cucerește de la prima atingere, de la prima privire! Fotografii inedite, creative, artistice, pentru că asistăm la afirmarea unei „civilizații a imaginii”. Jean-Jacques Wunenburger pledează convingător în cartea „Filosofia imaginilor” în favoarea transformării imaginii într-un obiect de reflecție. Fotografiile din revista „CoolT” devin, fără îndoială, obiect, prilej de reflecție, dar te înseamnă totodată să călătorești „pe tărâmul acesta”, de basm.

Cultura scrisă tradițională nu este trecută însă în plan secund. Elementele de paratextualitate – titlurile articolelor – oferă chei de lectură și generează orizonturi de așteptare… Conform lui Hans Robert Jauss, în „Estetica receptării”, orizontul de așteptare este, de fapt, măsura gradului individual de pregătire estetică a cititorului, codul estetic al cititorului, dar şi extraestetic, trimiţând la experienţa de viaţă a acestuia. Nu ai cum să nu fii cucerit în momentul în care iei revista în mână! Începi să o răsfoiești și sfârșești prin a o citi.

Fie că ești cititor competent, fie că ești cititor inocent, vei găsi, cu siguranță, în paginile revistei editoriale, interviuri, articole în care sunt promovate modele culturale, dar și specificul național și nemțean, texte creative, creații literare, care să răspundă orizontului tău de așteptare. 

Revista apare atât în format letric, cât și în format digital (https://cooltneamt.ro/), având și o pagină de facebook (https://www.facebook.com/COOLTNEAMT), fiind o oportunitate de (in)formare. Digitalul democratizează cunoaşterea, oferind acces rapid la informație oricui și oriunde. Evident, revoluția digitală implică metamorfoza fundamentală a mijloacelor de comunicare, așa cum a fost și scrisul față de oral, tiparul față de scrisul de mână, audiovizualul față de tipar. „CoolT” … o revistă cu stil, care „comunică”, se adresează unui public eterogen, și „se comunică” – pasiune, creativitate, promovarea tradițiilor și a inovațiilor, fiind doar câteva dintre atributele echipei de profesioniști.

Prof. Cătălina Mihaela Tărcăoanu,
director adjunct – Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”

(decembrie 2020)

COOLT NEAMŢ, PUBLICAŢIE CARE FACE LEGĂTURA ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT

În aceste vremi și vremuri „fără căpătâi”, când, indiferent de opțiunile fiecăruia și când ne străduim cu toții să întrezărim ceva bun și frumos în jurul nostru, mie personal mi-au apărut ca dătătoare de speranțe două apariții publicistice: Curierul de pretutindeni, în limba română, apărut în Israel și datorat, în primul rând, fostului nostru coleg și prieten, Etgard Bitel, dar și, deloc în al doilea rând, Coolt Neamț, apărută la noi acasă, sub îngrijirea unui generos colectiv redacțional, din cadrul singurei instituții culturale județene care și-a asumat onoranta responsabilitate de a da „glas”, „în continuare”, nu numai tradițiilor, ci și prezentului cultural al Neamțului Cultural.

Despre Curier…, la timpul și la locul cuvenit. Despre Coolt… câteva precizări se impun chiar acum: hârtie și cromatică excelente, tehnoredactare și tipografiere de excepție, colaboratori valoroși și preocupări pentru a vedea lumina tiparului materiale de interes cultural deosebite, nu numai despre trecut, ci, mai ales despre prezent și, cred că nu greșesc, despre viitorul culturii din Neamț. În încheiere, felicitări „Carmen Saeculare”!

Prof. Gheorghe I. Bunghez

(aprilie 2021)