Ani de liceu

Un gând de la sol către Soare

Un gând de la sol către Soare
Un gând de la sol către Soare

Mormânt presărat cu lacrimi și suspine
măcinat de gânduri și amoruri reci. 

O floare îți pun la căpătâi de-a pururi, 
rob al condeiului celest. 
O floare și-un gând de adio... 
Un foșnet șoptit la urechi, 
O sărutare așezată-n frunte, 
și-o mână pe umăr ți-așez.
Pornesc vijelii și furtuni să răsune, 
să ducă departe scrisori la străbuni. 
să ducă, să-ntoarcă și iar să răsune, 
pe bolta cerească, un gând. 

Un gând de la sol către Soare
ce presărat în lume va străbate
și inimi, și dealuri, și văi.

Nicoleta VÎRLAN,
clasa a XII-a C, Colegiul Național „Gheorghe Asachi“