Practic

JOCURI CREATIVE – Despre (de)criptologie

Desigur, fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, a citit la un moment dat o carte poliţistă. Astfel, ne-am dat seama că misterul este unul dintre ingredientele principale ale acestui gen foarte apreciat de toată lumea. În unele dintre astfel de romane, misterul este dezlegat printr-o metodă pe care nu oricine o poate stăpâni – decriptarea unor mesaje ascunse în diferite texte.

Aflarea mesajelor disimulate prin analiza textelor purtătoare, precum şi compunerea unor astfel de probleme, alături de decriptarea criptogramelor obţinute prin aplicarea diverselor sisteme de cifrare, reprezintă un exerciţiu util şi este prac­ticat în unele ţări în mod organizat, inclusiv în colec­tivele de elevi şi studenţi, apreciindu-se că astfel se stimu­lează spiritul de observaţie, intuiţia şi răbdarea practicanţilor.

Procedeul de disimulare se bazează pe anumite convenţii stabilite anterior între corespondenţi, conţinutul textului purtător putând, uneori, să „su­gereze“ informaţia care a fost ascunsă, facilitând în acest caz rezolvarea.

În rândurile următoare vă propunem un exerciţiu. Să găsim un mod de decriptare al unui text aparent inofensiv, metodă care poate fi considerată o extindere a acrostihului generalizat.

Avem cazul următor:
Cu ocazia Expoziţiei Universale de la Paris din 1889, s-a organizat un concurs pentru realizarea unui „Marş de defilare“, destinat primirii ţarului Alexandru al Rusiei. Dintre cele 116 lucrări prezen­tate, premiul întâi a fost obţinut de un compozitor român, al cărui nume este disimulat în următorul text:

„În concursul destinat sosirii falnicului vi­zitator, suveran romanovist, necunoscutul român dovedeşte calităţi componistice ridi­cate.“

Decriptare:
Dintre primele patru cuvinte din text se extrag literele care ocupă locurile (rangurile) 1, 2, 3 respectiv 4, după care procedeul se repetă pentru fiecare din următoarele seturi de câte patru cuvinte consecutive.

In concursul destinat sosirii falnicului vi­zitator, suveran romanovist, necunoscutul român dovedeşte calităţi componistice ridi­cate.

Literele astfel extrase formează numele compozitorului militar IOSIF IVANOVICI, ocu­pantul primului loc la Paris, autor al cunoscutului vals „Valurile Dunării“.