Ani de liceu

Festivalul-concurs interjudețean „Nae Rotaru”

Aflat la a IV-a ediţie, Festivalul-Concurs Interjudețean de Dansuri și Cântece Populare „Nae Rotaru” a fost inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAERI), conform Anexei nr. 3 la Ordinul Ministrului Educației nr. 3612/31.01.2023 – Lista activităţilor educative regionale şi interjudeţene care se desfăşoară în România, în anul şcolar 2022-2023, poziţia 1157.

Acest proiect cultural-artistic, organizat de echipa de proiect a Şcolii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ, coordonată de director, prof. Mihai Soloan şi director adjunct, prof. drd. Ioana Roxana Iordache se bucură, ca şi în edițiile anterioare, de prezența multor unități de învățământ partenere, care provin atât din municipiul Piatra-Neamț, din județul Neamț, din alte regiuni ale țării, dar şi din Regiunea Cernăuţi – Mahala – Ucraina și din Republica Moldova, însumând peste 250 participanți.

Festivalul are în continuare girul văduvei maestrului Nae Rotariu, doamna Virginia Rotariu, şi se va desfășura în data de 1 iunie 2023, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic Forestier din Piatra-Neamţ, începând cu ora 9.00.

Festivalul-Concurs Interjudețean de Dansuri și Cântece Populare „Nae Rotaru” își propune, alături de partenerii din proiect: Primăria Municipiului Piatra-Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Centrul de Artă şi Cultură „Carmen Saeculare”, Casa Corpului Didactic Neamţ, Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamţ, Asociaţia de Părinţi Proschola,  să contribuie la redescoperirea și promovarea dansului, a cântecului popular românesc, să stimuleze interesul publicului pentru receptarea creațiilor folclorice, la valorificarea și transmiterea dansului, cântecului și portului popular românesc, dar și introducerea lor în circuitul valorilor spirituale. Prin dans, cântec și reprezentații de artă populară, festivalul promovează frumusețea și unicitatea folclorului românesc.

Dorim să inoculăm ideea potrivit căreia elevii să aprecieze portul popular, dansul și cântecul românesc și meșteșugurile tradiționale. Am considerat oportun acest proiect tocmai pentru a cultiva, de la cea mai fragedă vârstă, sentimentul de apartenență, de iubire și dragoste pentru rădăcinile și valorile poporului român.

Scopul acestui festival-concurs este de stimulare și dezvoltare a interesului copiilor și cadrelor didactice pentru cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor românești.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din preșcolari, elevi, tineri, cadre didactice din învățământul preuniversitar, părinţii acestora, dar şi, indirect, comunitatea locală și partenerii educaționali. La ediţiile precedente au participat peste 250 de concurenţi.

În urma derulării acestui proiect se estimează că impactul educativ asupra grupului țintă are în vedere următoarele aspecte: cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor românești, prin respectarea, practicarea și transmiterea lor generațiilor actuale și viitoare; promovarea, prin cântec, dans popular, șezătoare, etc, a frumuseții artei populare românești; dobândirea sentimentelor de dragoste și respect pentru tradițiile, obiceiurile și folclorul românesc; consolidarea colaborării între școală, familie, comunitate, în scopul orientării și aprecierii valorilor tradiționale, dar şi realizarea unui album cu fotografii din timpul activităților.

Festivalul va cuprinde trei secţiuni:

  1. SECŢIUNEA COREGRAFIE – DANS POPULAR
  2. SECŢIUNEA SOLIST – VOCAL
  3. SECŢIUNEA GRUP – VOCAL

Din juriul festivalului fac parte maeştri coregrafi, profesori-muzicologi, reprezentanţi din cadrul Universităţii de Muzică „Gh. Dima” Cluj Napoca, directori din cadrul Centrelor Naţionale de Creaţie Populară, etnografi, muzeografi, cadre didactice. Criteriile de punctare cuprind: originalitatea repertoriului; complexitatea acestuia; originalitatea costumului; calitatea interpretării; impresia artistică, prezenţa scenică.

Premiile, pentru fiecare secţiune: Marele Trofeu (trofeul festivalului), diplomă şi medalie; trofee – pe fiecare secțiune/categorie de vârstă, diplomă, medalie; locul I, II şi III – pe fiecare secțiune/categorie de vârstă, cupe, diplomă, medalie.

Bugetul festivalului-concurs este în cuantum de 14.770 lei şi se compune din surse de finanţare obţinute prin HCL nr. 42 din 10.03.2023 în valoare de 9.970 lei pentru care suntem recunoscători Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, dar şi din surse proprii – sponsorizări în cuantum de 4.800 lei, sprijiniţi fiind de Asociaţia de Părinţi Proschola.

Rezultatele calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  incumbă: educarea unui comportament artistic adecvat la preșcolari, elevi și tineri, dar și cultivarea interesului pentru portul popular, dansul și cântecul românesc; practicarea dansului popular autentic și respectarea zonelor etnografice; consolidarea colaborării între școală-familie-comunitate, în scopul orientării și aprecierii valorilor tradiționale; participarea a circa 250 concurenți, acoperind toate categoriile de vârstă/secțiunile din toate zonele țării.

Referitor la modalitățile de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului, se va avea în vedere realizarea unui album cu fotografii de la activitățile care vor avea loc şi creșterea numărului de participanți de la o ediție la alta, implicarea unor parteneri din alte județe.

Autor articol: Prof.drd. Ioana Roxana IORDACHE,
Director adjunct Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc”