Ani de liceu

Proiectul ,,Calitate şi incluziune prin educaţie” – un grant norvegian de succes

„Calitate și Incluziune prin Educație” este proiectul meu de suflet, implementat în cadrul Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț (singura școală din municipiul reședință de județ aflată în această fericită situație), cu sprijinul CJRAE Neamț, DGASPC Neamț și Asociația Social Alert București. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.450.502 euro, sumă oferită de Norvegia, prin Granturile Norvegiene, iar vreme de 30 luni am fost profesor de educație remedială pentru un grup țintă de 46 elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) sau aflați în risc de abandon școlar. Un proiect ambițios, cu peste 900 de copii din județele Neamț și Iași, elevi la 16 unități de învățământ, având ca  obiective principale cele privind reducerea abandonului școlar și oferirea de suport copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Asociația Social Alert București și-au propus să aducă o contribuție importantă la incluziunea școlară și socială. Au obținut fonduri în valoare de aproape un milion si jumatate de euro și au format echipe de specialiști în educație, psihologie, logopedie și asistență socială și le-au repartizat în 16 școli, timp de doi ani și jumătate. Suma a fost oferită de Norvegia, prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Dincolo de bani, însă, succesul n-ar fi fost același fără implicarea unor cadre didactice dedicate și a unor specialiști care au pus mai presus de meseria lor, dragostea pentru copii. Eficiența acestor proiecte este dată de educarea, protecția copiilor defavorizați sau speciali, precum și formarea unei percepții corecte privind integrarea socială. Aşadar, proiectul s-a adresat unui număr de peste 360 de copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar și peste 500 de elevi cu cerințe educaționale speciale, toți cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani. De asemenea, activitățile de consiliere i-au inclus și pe părinții acestora, precum și personalul din educație, care va continua să lucreze cu acești copii.

Elevii din cadrul proiectului au înregistrat progrese în ceea ce privește dezvoltarea încrederii în sine, abilitatea de soluționare a problemelor lor, dezvoltarea limbajului. Am lucrat la nivelul Şcolii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” din Piatra-Neamţ cu 65 de copii și am pus accent pe intuiția și imaginația fiecăruia. Am modelat comportamente care să le permită descoperirea propriilor resurse necesare depășirii dificultăților din relațiile elev-elev și elev-profesor. S-au simțit respectați, valorizați și utili, dobândind încredere în forțele proprii pentru luarea celor mai bune decizii. Prin Proiectul „Calitate şi incluziune în educaţie” am demonstrat că diferenţele dintre copii sunt o sursă de diversitate, nicidecum o problemă.

Pe de altă parte, a fost o provocare și o bucurie încă de la început să-mi pot derula aceste activităţi remediale, ce au avut ca obiective consolidarea cunoștințelor acumulate, elevii realizând că au emoţii pozitive sau negative, pe care le pot gestiona singuri. Așa cum mă așteptam, toți elevii din proiect au avut o evoluţie foarte bună: de la copiii timizi, incapabili de inter-relaţionare cu colegii faţă de care se simţeau izolați, la copiii stăpâni pe sine, care iniţiază dialoguri și jocuri de rol.

De asemenea, după formarea de la Oslo, ne-am adresat și părinților, implicandu-i, alături de colegii mei, în derularea unor activități menite să vină în sprijinul grupului țintă principal. Am fost onorată să ofer consiliere psiho-pedagogică, dar și suport cognitiv elevilor implicați în acest generos proiect. A fost o abordare unitară, de echipă, alături de psihologi, logopezi, profesori de sprijin, într-un efort comun pentru incluziune școlară.

Proiectul şi-a propus aşadar, cu ajutorul specialiştilor de la DGASPC Neamţ consilierea psihopedagogică a 914  copii, au fost oferite servicii de logopedie, s-au organziat ateliere interactive, s-a oferit suport pentru copiii expuşi abandonului şcolar, s-au derulat activităţi de sprijin pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, activităţi didactice de educaţie remedială, de formare profesională continuă pentru profesori şi experţi educaţionali şi sociali, dar au fost sustinute şi şedinţe de consiliere a părinţilor în vederea incluziunii şcolare a copiilor lor.

De remarcat că toţi copiii şi tinerii participanţi la acest proiect au înregistrat progrese evidente. Efectele se vor vedea mai târziu, în viaţa de adult, când vor reuşi comunice uşor, să se integreze rapid în societate, iar calitatea vieţii lor se va îmbunătăţi.

Prof.drd., Ioana Roxana IORDACHE
Director adjunct al Şcolii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ,