Ani de liceu

Studierea limbii engleze, în regim intensiv, doar la „Hogaș“ – oportunitate excelentă de dezvoltare personală și profesională

Studierea limbii engleze, în regim intensiv, doar la „Hogaș“ - oportunitate excelentă de dezvoltare personală și profesională

Învățarea unei limbi străine este de multe ori o călătorie lungă. Este important să avem obiective realizabile spre care să țintim coerent și ritmic. În acest sens, există Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL), standardul internațional care măsoară competențele lingvistice ale unei persoane. Acest lucru înseamnă că elevul poate progresa de la un nivel la altul, păstrându-și motivația la fiecare pas, având o imagine clară a nivelului de achiziție a informațiilor și de formare a celor patru competențe lingvistice: receptarea orală a mesajelor, citirea și înțelegerea textelor, comunicarea orală și comunicarea în scris. Acestea îi oferă elevului deprinderile, structura și încrederea necesare pentru a-și atinge obiectivele. Când CECRL este aplicat într-un sistem de studiu intensiv al limbii engleze, rezultatele sunt mult mai rapide, iar performanțele elevilor sunt remarcabil îmbunătățite.

Îndelungata tradiție de predare a limbii engleze în regim intensiv în cadrul Colegiului Național „Calistrat Hogaș“ a demonstrat deseori această realitate: crearea și stimularea motivației de a asimila rapid și eficient limba engleză, combinate cu practica intensivă pentru asigurarea fluenței și a acurateței, precum și cu expunerea permanentă la mesaje lingvistice autentice, luate din limba reală, vorbită și scrisă, sunt garanția evoluției constante și a atingerii unui nivel de competență avansat cu mult înainte de terminarea liceului – de multe ori chiar din clasa a X-a.

Profesorii din catedra de limba engleză ai colegiului se preocupă în mod constant de perfecționarea și de ajustarea metodelor și tehnicilor de predare la cerințele unui mediu de lucru intensiv, cu elevi extrem de dornici să evolueze rapid și să și performeze în zone precum examenele de limbă europene și internaționale (Cambridge, IELTS, Toefl), olimpiadele și concursurile naționale sau, pur și simplu, să-și dezvolte abilitățile lingvistice, capacitatea de a citi opere literare în original, de a urmări emisiuni și filme fără subtitrări și, poate că cel mai important, de a comunica la nivel avansat, fluent și corect, în limba engleză.

Toate aceste obiective pot fi atinse de cei care își doresc cu adevărat dacă sunt luate în considerare niște realități inevitabile ale regimului de lucru intensiv și ale modului de accesare a unui astfel de profil la Colegiul Național „Calistrat Hogaș“. Astfel, atunci când termină clasa a VIII-a și intenționează să opteze pentru un profil cu engleza predată intensiv, un copil ar trebui să cunoască gramatica de bază a limbii engleze (timpurile verbale, diateza pasivă, tipurile de condiționale, verbele modale, gradele de comparație a adjectivelor, adverbe de frecvență etc), să poată folosi această limbă în acte de comunicare (să ceară și să ofere informații, sfaturi, să emită ipoteze, să clarifice, să-și ceară scuze etc) și, desigur, să aibă un vocabular variat din diverse teme și domenii.

Aceasta este baza. Acestea sunt cunoștințele în sine. Dar, pe lângă cunoștințe, e necesar ca elevul să își fi format și abilități necesare lucrului la limba engleză: capacitatea de a recepta sensul global al unui text audio sau scris, capacitatea de a identifica rapid anumite informații cerute, de a asculta/a citi pentru reținerea detaliilor, capacitatea de a scrie texte coerente, cu o bună coeziune, corect așezate în pagină, în care se folosește registrul corespunzător tipului de comunicare cerut, cu o gramatică bună și un vocabular adecvat. Pe scurt, elevii care ajung la clase de engleză intensiv sau engleză bilingv trebuie deja să controleze structurile și funcțiile de bază ale limbii pentru a le putea dezvolta treptat către nivelurile avansate.

Școlile și profesorii implicați în realizarea unor astfel de cursuri ar trebui să poată răspunde la câteva întrebări de esență înaintea începerii unui astfel de demers. De exemplu:  

1. De ce optăm să predăm la un astfel de profil?

Deși implică multă muncă de pregătire, părerea majorității profesorilor este că „the juice is worth the squeeze“, adică rezultatele justifică efortul depus. De ce? Datorită satisfacției de a vedea evoluția, acțiunea, realizările. Elevii se imersează în contexte de comunicare permanentă în limba engleză, lucrează în echipe, își împart responsabilitățile și, în final, meritele, își formează abilități receptive și productive, sunt dinamici și învață prin acțiune. Rezultatele sunt mult mai rapide decât în structurile tradiționale.

2. Care sunt nevoile și așteptările elevilor implicați într-o structură intensivă?

  • dezvoltarea încrederii în sine – prin acțiune, implicare, producere de mesaje diverse; dezvoltarea vocabularului – o zonă unde este posibilă o evoluție rapidă prin interacțiunea permanentă cu limba autentică, actuală, de interes pentru generația tânără și prin transformarea vocabularului pasiv în vocabular activ (în special prin activități de reading și listening);
  • dezvoltarea pronunției;
  • consolidarea structurilor gramaticale.

3. Cum se desfășoară orele de engleză intensiv?

Un curs intensiv are un format deschis, ajustabil din mers, dinamic, cu activități bazate pe implicare, găsire de soluții, gândire critică și mult mai puțin pe reproducere și memorare. Abordarea comunicativă este mult mai prezentă decât cea strict gramaticală, iar centrul de interes al orei este întotdeauna elevul.

Analizând devenirea, atitudinea și mărturiile generațiilor succesive de elevi ai Colegiului Național „Calistrat Hogaș“, hotărârea de a urma un profil cu limba engleză predată intensiv este una importantă, dar care, de cele mai multe ori, te face să te simți împlinit.

Cu multe provocări, multe cerințe, examene, concursuri și, nu în ultimul rând, cu atestatul de competență lingvistică de la finalul clasei a XII-a, acest profil formează competențe avansate, dar și caractere complexe, de oameni deschiși, moderni, cu opinii bine conturate și dornici de a le exprima, întotdeauna argumentat, cu respect față de interlocutor, de a explora situații și a descoperi răspunsuri, toate scoase la lumină și potențate de activitățile de la orele de engleză intensiv.

De asemenea, profesorii care predau la acest tip de profil dezvoltă aproape o adicție față de acest format și cu greu revin la structurile mai puțin complexe ale profilurilor tradiționale, transformându-l într-o formă de autodefinire greu de reformulat, având în vedere că „Language shapes the way we think, and determines what we can think about.“ (Benjamin Lee Whorf)

Autor articol: prof. Cornelia-Boroka SCHÖNFELD