Tradiții

LECŢIA DE ETNOGRAFIE –  Structurarea decorului la textilele țărănești integral decorate

Structurarea decorului la textilele țărănești integral decorate

Am aflat în articolul anterior despre textilele de casă parțial decorate.
Evident, în casele țărăncilor românce să găsesc și astăzi elemente de decor țesute pe întreaga suprafață a materialului.

Textilele integral decorate dezvoltă combinații de motive și culori, fiind folosite pentru aceasta modalități diferite: fie prin extinderea și repetarea decorului parțial, fie prin construcții geometrice elaborate.

Și astfel ajungem la o temă mai amplă, aceea a structurării decorului pe întreaga suprafață a textilelor de casă. Dacă gama culorilor era redusă și, în general, universală, modalitățile de reprezentare, de combinare și de distribuire a decorului pe textilele țărănești integral decorate erau mult mai numeroase. Această multitudine ajunge să reflecte gândirea și sensibilitatea comunității respective și dă naștere unor stiluri zonale diferite.

Alături de celebrul etnograf nemțean dr. Elena Florescu, intrăm în „laboratorul“ unor asemenea creații populare: „Construcția unei țesături, ca orice activitate de creație, necesită o prealabilă «proiectare». După fixarea coordonatelor (categoria textilă, tehnica de lucru, forma și structura decorativă), este executată rețeaua de bază – urzeala -, care, prin numărul de fire, modul de nevedire și corectitudinea execuției, asigură încadrarea perfectă a decorului și calitatea realizării tehnice.“

Un element esențial în reușita acestui veritabil act creativ este beteala, cea care lasă libertate de creație în alegerea și organizarea decorului.

Decorul textil, așadar, rezultă din jocul tehnic și cromatic dintre urzeală și beteală.

În funcție de alegerea unor anumite caracteristici, norme și relații dintre elementele decorative, se disting mai multe tipuri decorative: orizontale și verticale (după poziția de expunere); simple, moderate, complexe (după gradul de complexitate); fragmentar – tipic pentru păretare, ștergare și scoarțe vechi -, unitar (după modul de dispunere a decorului); transversal, longitudinal, pe două sau mai multe axe, oblic (după direcția elementelor ornamentale); compact, aglomerat, rarefiat (după desimea decorului); egale, inegale (după raportul valoric al motivelor sau compozițiilor); fragmentare, unitare (după modul de distribuire și de compunere ale elementelor decorative). 

Documentare realizată de
 Valentin ANDREI