Tradiții

Ocupații străvechi – Țesutul, meșteșugul strămoșilor noștri

Continuăm periplul virtual în viața de zi cu zi a strămoșilor noștri în lumea plină de farmec a meșteșugurilor populare. Astfel, aflăm că încă din antichitate, meşteşugul ţesutului era practicat pe scară largă. Columna lui Traian şi monumentul de la Adam Clisi vădesc, în scene sculptate, o bogată utilizare a ţesăturilor la geto-daci. Stampe de epocă ilustrează continuitatea acestui meşteşug.

Apoi, în secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea, se vorbea despre războaiele de ţesut care „erau mai răspândite decât plugurile“. Ion Creangă pomeneşte, în „Amintiri din copilărie“, că pe Valea Ozanei vuiau satele de vatalele războaie­lor de ţesut. Parte din produsele industriei casnice, mai ales din zona de munte şi deal, până aproape în secolul al XX-lea, erau exportate în Sudul Penin­sulei Balcanice.

O operaţie prealabilă ţesutului era prelucrarea ma­teriei prime: cânepa, inul, lâna, borangicul şi bum­bacul (ultimul, adus din America, a fost introdus în Europa în secolul al XVIII-lea).

Argelele sau războaiele de ţesut, numite la ro­mâni uneori şi stative, efectuau ţesături înguste, în foi. După tehnica lor, ţesăturile erau clasificate în simple sau ornamentate. Cele mai vechi ţesături simple au fost: ţolurile, pănurile şi poclăzile (pături miţoase), lăicerele, pocliturile (coviltire de căruţă), traistele, strecătoarele.

Ţesăturile ornamentate sunt destul de vechi. Ornamentarea se obţinea din năvăditură sau din alesătură cu mâna; în primul caz se realizau motive geometrice în relief, mono­crome, în al doilea caz, motive geometrice plate şi policrome. În ambele cazuri, ornamentarea putea fi liniară şi dungată sau vârstată (la ştergare, catrinţe) şi în cîmpuri cu alesături (la cuverturi). În zilele noastre, ţesăturile neornamentate (abaiele, dimiile, şiacul, sumanele) nu se mai execută, pentru că produsul industrial echivalent e mai ief­tin. În schimb, alesăturile fine (velinţele, scoarţele, chilimurile, covoarele) şimaramele de borangic se produc încă în casele ţărăneşti de la munte.

Portul la români

Deosebirile de la o zonă etnografică la alta se re­simt în ţara noastră în costumul femeilor şi bărba­ţilor după tipul de piese, culoare şi ornamentele spe­cifice. Piesa de bază în costumul popular e cămaşa: la femeie ia (simplă sau cusută cu flori), iar la bărbat cămăşoiul. Cămaşa femeii se completează cu poale (fustă) şi la bărbaţi cu turetci, brăcinarişi cioa­reci, cu iţari şipantaloni. Peste poale, femeia puneoprege (în Banat), catrinţă (în Moldova), iotă (în Muntenia), vâlnic (în Oltenia), şorţ (în Transilvania). Bărbaţii prind pantalonii cu brâie, cu bete, curele, cu chimire late (numite uneori şi şerpare). Peste cămăşi, femeile şi bărbaţii poartă pieptare de piele sau dimie, cojocele şi cojoace (bundiţe şi bunde), simple sau înflorate.

Ca îmbrăcăminte exterioară sunt de reţinut: su­manul de lână (în Moldova, Muntenia, Transilvania), şuba de piele (în Muntenia), saricaşi guba (în Maramureş), bobul(în Făgăraş), ţolul (în Carpaţii Meridionali).

Femeile poartă pe cap ştergare şi broboade(în Moldova), maramede borangic (în Muntenia), con­duri şi bonete (în Banat şi Transilvania), iar bărbaţii căciuli lungi, ţuguiate (ţuţe) sau largi în fund, din piele de oaie (cuşme), comănace împletite din lână şi pălăriide pâslă, peste care se pun iarna glugi din dimie; vara poartă dopuri de paie.

Din încălţămintea locală au dispărut obielele şi opincile şi s-au introdus piesele de încălţăminte mo­dernă, ciorapii de bumbac, bocancii şi cizmele.

Documentare realizată de
Valentin ANDREI