Cafeneaua culturală

POESIS – Profesorul Gheorghe Țigău și poezia populară

Cunoscut ca un excelent pedagog al judeţului Neamţ, activând câţiva ani şi la conducerea Inspectoratului Școlar Judeţean, Gheorghe Ţigău a fost, în acelaşi timp, şi un foarte apreciat scriitor. La Editura Nona a publicat, de-a lungul vremii, „Floarea de fragă şi şoimul“ (în colaborare cu prof. Ermina Dobreanu, 2013), „Lecturi pastelate“ (în calitate de coordonator, 2014) „Valori şi destine din Borca – Neamţ“ (2015).

Prin intermediul a trei lucrări – „La pârâul dorului. Literatură populară de pe Bistriţei şi din împrejurimi“, „La fântână, la izvor“ şi Floarea de fragă şi şoimul“ – Gheorghe Ţigău a valorificat o parte a folclorului literar din judeţul Neamţ.

Floarea de fragă şi şoimul“, carte scrisă de Gheorghe Țigău în colaborare cu prof. Ermina Dobreanu, s-a dovedit a fi o lucrare de valoare, care cuprinde texte populare autentice culese din judeţul Neamţ. Ele sunt însoţite de numele informatorilor şi câteva date ale lor (nume, vârstă, localitate şi data la care au fost culese textele). Truda celor doi autori se întinde pe o perioadă de timp care depăşeşte trei decenii, începând cu anul 1969.

Gheorghe Ţigău aprecia că „dincolo de valoarea estetică, de viziunea bogată, de mesajele nobile, de semnificaţiile umane majore şi de spiritul profund, textele folclorice publicate în această nouă carte ne fac să înţelegem că suferinţele, frăţia şi dragostea omenească nu au hotare.“

FLOAREA DE FRAGĂ ŞI ŞOIMUL

Sus, pe-un vârf de brăduleţ, 
S-a oprit un şoimuleţ, 
Uitându-se drept la soare, 
Tot mişcând din aripioare. 
Jos, la trunchiul bradului, 
Creşte floarea fragului.
Ea de soare se fereşte 
Şi de lună se lipeşte.
Floricică de la munte, 
Ieşi din umbră, la lumină, 
C-a venit până la mine, 
Miros dulce de la tine 
Şi mi-am pus în gândul meu 
Pe o aripă să te ieu!
Şoimule, duios la grai, 
Fiecare, cu-al lui trai;
Tu ai aripi zburătoare,
Ca să te ridici la soare;
Eu, la umbră, la răcoare,
Am menită înfiorare;
Tu te legeni sus, pe vânt, 
Eu mă legăn pe pământ; 
Du-te-n codruleţ cu bine,
Nu te mai gândi la mine
Că e lumea-ncăpătoare
Pentru pasăre și pentru floare.
DRAG BĂDIŢĂ DE DEPARTE...

Drag bădiţă de departe,
Am ajuns ca să-ţi scriu carte 
Tot cu vorbe-nlăcrimate,
Din condei şi din peniţă,
Că-mi eşti tare drag, bădiţă.
Pe o horbotă de rânduri 
Îţi trimit câteva gânduri 
Printre lacrimi şi suspine,
Că mi-e tare dor de tine,
Şi-ţi trimit veste de-acasă 
Să mă ştii că-s sănătoasă,
Că, de când nu ne-am văzut,
Multă vreme a trecut 
Şi nu ştiu cât va mai trece 
Ori vrea Domnul să mă-ncerce? 
Şi nu ştiu cât va mai fi 
Până vei putea veni,
Că-ntre noi acum sunt munţi 
Cu zăpezile pe frunţi;
Şi sunt dealurile-nalte,
Nu poţi merge zi şi noapte;
Şi pâraiele sunt late 
Şi câmpiile bogate,
Tot cu drumuri neumblate 
Şi păduri întunecate,
Ochii nu le pot răzbate.
Munţii, dacă n-ar mai fi,
Poate te-aş putea zări;
Dealurile de-ar cădea,
Poate-am fi alăturea;
Codrii dacă s-ar tăia,
Poate că te-aș mai vedea.
De-ar vrea Domnul să m-asculte,
Să vină vara mai iute,
Să mă facă râu de munte;
De-o să-ți fie dor de mine,
Setea să ți-o mai aline,
De nu, lacrimile mele
Să te-nece-n dor și-n jele.
INIMĂ DE PUTREGAI

De mi-ar putea cineva 
Să-mi cetească inima,
Să-mi cetească inima,
Ar citi pân’-ar muri 
Și tot n-ar mai isprăvi,
Şi tot n-ar mai isprăvi.
Inimă de putregai,
Inimă de putregai,
N-am un cuţit să te tai,
Ca să văd ce doruri ai,
Casă văd ce doruri ai.
Să te bată un vânt de vară, 
Să te bată un vânt de vară 
Şi-o ploaie de primăvară,
Că mi-i dorul foc şi pară,
Oi muri şi-o învia iară.
Inimă de-amărăciune, 
Inimă de-amărăciune,
Eşti neagră ca şi-un tăciune,
Câte-am pătimit și-am tras,
Câte-am pătimit și-am tras,
Mă mir că de-ai mai rămas. 

Gheorghe Țigău

Autor articol: Valentin ANDREI