Cafeneaua culturală

File de istorie locală – CARAGIALE ŞI GREUTĂŢILE REVIZORULUI ŞCOLAR DE LA NEAMŢ

Este ştiut faptul că la sfârşitul veacului al XIX-lea, între 1 octombrie 1881 şi 1 martie 1882, cunoscutul scriitor Ion Luca Caragiale a activat ca revizor şcolar pentru judeţele Neamţ şi Suceava. Numirea s-a făcut de către ministrul Instrucţiunilor Publice şi Cultelor, V.A. Urechia.

La Piatra soseşte noul revizor şcolar al judeţului

Plecând de la acest subiect, scriitorul Ion Cârnu propunea Editurii Nona un text mai amplu, care avea să se concretizeze în anul 1998 cu editarea plachetei Caragiale la Neamţ.

Din aceasta aflăm că în timpul revizoratului lui Caragiale funcţionau 62 de şcoli săteşti în care învăţau 1.649 de elevi (1.428 băieţi şi 221 fete). Un învăţător era retribuit cu un salariu lunar cuprins între 54 şi 81 lei.

La Piatra-Neamţ, sediul activităţii sale, „noul revizor locuieşte într-o cameră rezervată (de oaspeţi – n.n.) din dosul şi curtea băcăniei «Dornescu et C. Ionescu», unde lua masa şi se adăpostea când venea după inspecţiile lui de prin judeţ.“ Acolo îl află pe Caragiale, noul revizor care tocmai făcuse un tur prin judeţ, viitorul primar al urbei pietrene, Dimitrie Hogea, pe atunci un june de numai 20 de ani. „L-am găsit zgribulind de frig şi stând pe un pat lângă sobă. A povestit cum pe un ger şi viscol puternic, abia a putut răzbate cu sania dinspre Târgu Neamţ până la Piatra, deşi fusese îmbrăcat cu o blană mare şi căciulă tot aşa de mare -pe care le împrumutase de la un dascăl din judeţ.“ 

Măsuri aspre dar necesare

Cercetând documentele epocii, scriitorul Ion Cârnu găseşte un raport din 7 decembrie 1881, al revizorului Caragiale adresat Prefectului de Neamţ, pe care îl citează integral în cartea sa: „Învăţătorul din comuna Urecheni îmi comunică că şcoala respectivă este stabilită nu într-un local special, ci în localul primăriei. De aici, rezultă neajunsuri însemnate pentru şcoală. Localul primăriei este toată ziua ocupat de funcţionari şi frecventat de public, ceea ce lipseşte şcoala de liniştea trebuincioasă şi astfel zădărniceşte cursul lecţiilor. Afară de aceasta, publicul nu este totdeauna bine pătruns de respectul datorat şcolii şi sentimentul de pudoare a copiilor. Se găsesc indivizi ce nu se sfiiesc a rosti cuvinte necuviincioase în auzul şcolarilor şi zădărniceşte silinţele învăţătorului pentru menţinerea disciplinei şi moralităţii în şcoală. Vă rog cu onoare, d-le prefect, binevoiţi spre îndreptarea acestor neajunsuri a ordona primăriei din Urecheni să închirieze numaidecât un local special pentru şcoală, după cum cere legea“.

Autoritar, Caragiale nu tolera incompetenţa

Un alt raport, din 6 februarie 1882, ni-l dezvăluie pe revizorul Caragiale intolerant cu incompetenţa. Are o severă luare de poziţie în cazul învăţătorului din Bălţăteşti, care era şi diacon la biserica din sat şi îşi neglija datoria de pedagog, deşi şi-o asumase benevol: „El este nevoit a face necontenit lipsuri de la şcoală pentru a nu lipsi de la bise­rică. Acest învăţător, şi mai înainte de a deveni diacon, îşi făcea foarte neregulat cursul şcolii, având rude şi daraveuri în Piatra. Lipsea întotdeauna câte două-trei zile de la şcoală. Astfel, Domnule Ministru, am crezut de cuviinţă a-l pune pe diaconul Grinţescu în disponibilitate şi a numi în locu-i la Bălţăteşti pe dl. Hanganu, normalist (absolvent al Şcolii Normale de la Iaşi, n.r.).

Prima şcoală din Dochia este datorată revizorului şcolar Caragiale

Tot din placheta Caragiale la Neamţ,semnată de Ion Cârnu, aflăm că în privinţa programei şcolare, Caragiale le recomanda învăţătorilor: „Puteţi întrebuinţa în şcoală orice cărţi aprobate de onor ministru, dând preferinţă, se-nţelege, acelora pe care din practică le veţi fi găsit mai metodice, conform programei oficiale de studii.

Dovedind un ascuţit simţ al datoriei, revizorul şcolar de Neamţ ia atitudine, aflând, în urma unei petiţii a locuitorilor din Dochia: „Luând în considerare reclamaţia dochienilor, mă grăbesc a răspunde la ordinul Dvs. şi a vă arăta cu tot respectul că şi după părerea mea în comuna Dochia, comună bine populată şi depărtată de alte comune unde sunt şcoale, trebuie înfiinţată şcoala de care este vorba“. Urmarea: oamenii din Dochia îi datorează lui Caragiale înfiinţarea şcolii de acolo chiar din anul şcolar 1881-1882.

Primarul, învăţătorii şi elevii Scolii din Borniş

Documentare realizată de Valentin ANDREI