Cafeneaua culturală

Istoria Românilor – Dacia în vremea lui Burebista și Decebal

Luptele romanilor cu dacii, la Dunăre

În urma supunerii Peninsulei Balcanice, romanii aveau sub stăpânirea lor jumătate din triburile trace, ră­mânând încă nesupuse cele din Nordul Dunării. Aceste triburi făceau necontenite incursiuni în provinciile ro­mane din Sudul fluviului, mai ales iarna, când Dună­rea era îngheţată.

În vremea Iui Iulius Caesar, adică în primul secol înainte de Hristos, triburile dacice se uniseră sub regele Burebista, care luase sub protecţia lui şi unele cetăţi greceşti de pe coastele Mării Negre. Caesar se gândește la o expediţie împotriva dacilor, însă uciderea lui pune capăt acestor planuri.

Urmează la conducerea imperiului roman Octavian Augustus. Acesta trimite o armată în Nordul Dunării împotriva dacilor, sub conducerea lui Cneius Lentulus, care câştigă câteva lupte şi se întoarce apoi în provinciile romane din Sudul fluviului.

Războaiele lui Domiţian cu Decebal. Șiretlicul dacilor.

Al treilea împărat roman din familia Flaviilor, Do­miţian (81-96 după Hristos), a fost un om ambiţios, dar nepriceput şi cu purtări tiranice. În vremea lui, tribu­rile dacilor se unesc din nou sub un singur rege, De­cebal, un bun războinic şiret şi viteaz, aprig apărător al libertăţii poporului său. Deoarece dacii continuau incursiunile în Moesia împotriva aşe­zărilor romane din această provincie, Domițian se hotărăște să cucerească Dacia şi să curme odată pentru totdeauna cu această primejdie care se afla în coasta imperiului ro­man.

Armata romană din Moesia, condusă de guverna­torul provinciei Oppius Sabinus, fusese învinsă de către Decebal şi guvernatorul căzuse mort în luptă. Astfel că Domitian aduce la Dunăre trupe proaspete. Oastea romană, sub conducerea lui Cornelius Fuscus, trece Dunărea în Dacia, dar e înfrântă de către dacii lui Decebal, care trec acum din nou în Sudul fluviului şi pradă în Moesia.

Domiţian trimise atunci un alt general împotriva lui Decebal, pe Tettius Iulianus, care era un bun militar şi un bun conducător de oşti.

După ce îi respinge pe daci din Moesia, el năvălește peste Dunăre, în Dacia, prin părţile Banatului de astăzi, şi câştigă asupra lui Decebal lupta de la Tapae. Totuşi, această luptă nu e decisivă, regele dacilor se foloseşte de un şiretlic, tăind o pădure şi îmbrăcând co­pacii drept soldaţi daci. Romanii, văzând din depărtare o nouă armată duşmană, obosiţi de luptă, se retrag.

Se încheie astfel pace între romani şi daci, prin care împăratul Do­mițian îi recunoaşte pe daci ca federaţi (aliaţi) ai impe­riului, oferindu-le în această calitate ajutoare: ingineri ro­mani pentru clădirea cetăţilor, maşini de război şi o sumă de bani plătibilă anual.

Această pace a fost socotită de ro­mani drept o ruşine, căci văzură în ea o formă deghizată de a plăti tribut barbarilor. Lucrul acesta a contribui mult la omorârea împăratului Domiţian, faptă la care au luat parte se­natorii nemulţumiţi de tirania lui şi chiar, se spune, soţia lui.

Documentare realizată de
Valentin ANDREI