Tradiții

LECȚIA DE ETNOGRAFIE – Ornamente florale de pe scoarțele nemțene

LECȚIA DE ETNOGRAFIE – Ornamente florale de pe scorțele nemțene

Vrejul de viţă-de-vie a fost un motiv preferat în ornamentica şi heraldica din zona Neamţ.

Considerat vechi simbol mitic meridional, vrejul de viţă-de-vie, pe lângă faptul că este o formă de reprezentare a pomului vieţii, reprezintă şi o realitate obiectivă a acestei zone din vremurile trecute.

Deşi în prezent zona Neamţ nu este o regiune viticolă, odinioară cultura viţei-de-vie era destul de dezvoltată. Faptul este atestat de numeroase documente istorice: cel din anul 1443, prin care Ştefan Voievod confirmă „cumpărarea unei vii de la Neamţu, mai sus de Cetate, unde este şi teascul acestei vii”; cel din anul 1437, în care sunt amintite „viile saşilor de la Văratec”; cel din anul 1435, în care se vorbeşte de „viile vechi din braniştea de la Tazlău”.

Ciorchinii de struguri şi frunzele de viţă au fost reprezentate în forme singulare sau în compoziţii ornamentale în toate domeniile artei populare nemţene. Sunt întâlnite frecvent în decorul traforat al caselor, chiar în satele din mijlocul munţilor, crestate pe linguri, cusute pe cămăşile femeieşti şi bărbăteşti de sărbătoare sau pe ştergarele de perete, ţesute în chenarele scoarţelor. Toate acestea constituie dovezi că în creaţia populară s-au păstrat, codificat  situaţii, evenimente şi credinţe vechi, ceea ce face ca ea să deţină şi o importantă valoare documentară, pe lângă cea utilitar decorativă.

În afară de vrejul de viţă, s-au folosit şi multe alte reprezentări de crengi cu frunze, flori şi fructe.

De la începutul secolul al XX-lea, în textilele populare nemţene cea mai mare răspândire a cunoscut-o trandafirul, de la formele stilizate iniţial, până la încercările de copiere a realului. Cea mai frecventă compoziţie este buchetul cu trei trandafiri, introdus în câmpul scoarţelor din zona Neamţ sub influenţa modelului basarabean. Compoziţiile trandafirului, ce îmbracă forme de crenguţe, buchete, coroniţe ori sunt dispuse în vase, au fost ţesute şi cusute pe toate categoriile de textile de casă, dar şi pe cămăşile femeieşti şi chiar pe catrinţe. 

Documentare realizată de
Valentin ANDREI