Inside CARMEN SAECULARE

CONCURS! Câștigă o invitație de două locuri la concertul ,,Euforica”

Câștigă o invitație de două locuri la concertul ,,Euforica” din cadrul turneului național ,,Clasic la puterea a treia”, susținut de Marin Cazacu și ansamblul cameral Violoncellissimo. Evenimentul se desfășoară la Piatra-Neamț, în ziua de 16 octombrie 2022, ora 17:00, la sala “Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț.

Ce trebuie să faci? Nimic mai simplu!

1.Like la pagina revistei CooltNeamt

2. Like la pagina Centrului pentru Cultură și Arte ,,Carmen Saeculare” Neamț

3. Like și share la postarea concursului de pe pagina de Facebook CooltNeamt;

4. Concurenții vor lăsa comentariul ,,particip” la postarea care anunță concursul.

  

În data de 13 octombrie 2022 vor fi desemnați 5 câștigători cu ajutorul programului random.org.

Regulament concurs COOLT  Neamț

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare, Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 3A, jud. Neamț.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament denumit în continuare ”Regulamentul” ce este obligatoriu pentru toți participanții.

Pe întreaga perioadă a concursului, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare va îndeplini următoarele obligații:

1. Va pune la dispoziția participanților premiile descrise în cadrul Secțiunii de Premii;

2. Va contacta participantul declarat câștigător în vederea acordării premiului;

3. Va înmâna premiul către câștigător în calitatea acestuia de beneficiar.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

SECȚIUNEA 2. Durata și localizarea CONCURSULUI.

Concursul se va desfășura în perioada 22 septembrie – 13 octombrie pe pagina de Facebook CoolT Neamț la următorul link https://www.facebook.com/COOLTNEAMT

SECȚIUNEA 3. Drepturi și condiții de participare.

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice din România indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acesta. Nu pot participa la acest concurs angajații și colaboratorii contractuali ai Organizatorului, precum și rudele de gradul 1 ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită, și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participanților ce respectă condițiile impuse de regulament.

În cazul în care un câștigător renunță din diverse motive la premiul câștigat, acest premiu va fi direcționat către următorul participant ce a îndeplinit condițiile de participare printr-o nouă extragere.

Este permisă transmiterea premiului, de către câștigătorul concursului către orice terțe persoane alese de acesta.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook.

SECȚIUNEA 4: Protecția Datelor Personale.

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile conform cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor intra în contact cu concursul printr-o postare dedicată de pe Pagina de Facebook COOLT NEAMȚ și prin intermediul campaniilor de promovare demarate de către COOLT NEAMȚ.

Acțiunile ce trebuiesc urmate pentru participare se descriu astfel:

1.Like la pagina revistei CooltNeamt https://www.facebook.com/COOLTNEAMT

2. Like la pagina Centrului pentru Cultură și Arte ,,Carmen Saeculare” Neamț https://www.facebook.com/CulturaNeamt

3. Like și share la postarea concursului de pe pagina de Facebook CooltNeamt;
4. Concurenții vor lăsa un comentariu ,,particip” la postarea care anunță concursul.

SECȚIUNEA 6: Premii:

  • 5 invitații la evenimentul ,,Euforica” din cadrul ediției a IV-a a turneului ,,Clasic la puterea a treia”, susținut de Marin Cazacu și ansamblul cameral Violoncellissimo. Evenimentul se desfășoară la Piatra-Neamț, în ziua de 16 octombrie 2022, ora 17:00, la sala “Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț;
  • o invitație este valabilă pentru două persoane.

SECȚIUNEA 7. Desemnarea câștigătorului

Vor fi desemnați 5 câștigători în data de 13 octombrie 2022.

Extragerile se vor efectua prin intermediul programului random.org .

SECȚIUNEA 8: Notificarea și predarea premiului

Câștigătorii concursului va fi notificati în termen de 24h de la finalizarea extragerii și vor fi contactati prin mesaj direct pe Facebook.

În cazul în care câștigătorul nu trimite informațiile solicitate de Organizator sau dacă nu răspunde mesajului de desemnare a câștigătorului trimis de către reprezentații Centrului, premiile se vor acorda în urma unei noi extrageri.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECȚIUNEA 9.

Participantii sunt unici responsabili asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării de imagini inadecvate sau injurii.

SECȚIUNEA 10. Regulamentul Concursului

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cooltneamt.ro către care există trimitere pe pagina de facebook CooltNeamt. Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate prin intermediul contului de Facebook.

SECȚIUNEA 11. Litigii

În cazul unor litigii aparute între Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare și participanții la concurs acestea vor fi rezolvate pe cale amiabilă.