Pastila de cultură

CRONICA DE CARTE – Lucrări cu caracter didactic, apărute la Editura Nona

Editura Nona a fost fondată la finalul anului 1995 pe lângă Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare, instituție devenită din anul 2002 Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“. În cei peste 25 de ani de activitate au fost editate lucrări din domenii variate, precum domeniul istoric, muzical, etnologic și etnografic, folclor muzical și coregrafic, folclor literar, romane, monografii, albume, dar şi lucrări cu caracter științific, filosofic, memorii sau volume de poezie.

Cei mai mici dintre potențialii cititori ai cărților editate la Nona s-au putut bucura, de-a lungul anilor, de lucrări care le-au fost destinate, de la cărţi de colorat la exerciţii de gramatică sau de matematică, de la lucrări de geografie şi până la dicţionare ori cărţi conţinând teatru pentru copii.

Nici profesorii nu au fost uitaţi. Astfel, Editura Nona a avut în vedere, de-a lungul vremii, și lucrările cu caracter didactic. Pentru a ilustra acest aspect, am ales să ne oprim asupra a trei exemple.

TEACHING AND LEARNING IDIOMS IN ENGLISH (THEORETICAL AND PRACTICAL CONSIDERATION), scrisă de Mihaela Cătălina Tărcăoanu. Autoarea este cadru didactic cu specializarea limba și literatura română la Colegiul Național „Calistrat Hogaș“ din Piatra-Neamț și deține, din 2008, titlul științific de doctor în științe umaniste, în urma elaborării tezei de doctorat având ca temă lingvistica integrală coșeriană. Expertiza a fost folosită în redactarea lucrării de absolvire a Facultăţii de Litere – secția limba engleză, din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai“, din Cluj-Napoca, în anul 2012.

Cele două experiențe întemeietoare au fost valorificate în lucrarea de față, aceasta adresându-se profesorilor care predau limba engleză. Se susține că frazeologia engleză reflectă viziunea asupra lumii a poporului britanic. Deoarece unitățile frazeologice sunt influențate de cultură, predarea și învățarea pot fi o provocare pentru profesorii de engleză.

Aşa cum se spune în Cuvântul înainte al cărţii, „predarea și învățarea unităților frazeologice din limba engleză a constituit o provocare și, implicit, obiect de cercetare“. În lucrarea sa, Mihaela Cătălina Tarcăoanu a plecat de la teoria lui Eugeniu Coșeriu, lingvistul care folosește conceptul de competență lingvistică, care include trihotomia: competența elocuțională, competența idiomatică și competența expresivă.

Predarea frazeologiei englezești este o adevărată provocare, deoarece trebuie să predai și viziunea britanicilor asupra lumii, nu doar limba engleză. Profesorul poate folosi, desigur, diferite strategii pentru a preda frazeologia întâlnită în contexte de citire, scriere și vorbire, inclusiv filme, exerciții, multimedia, în timpul lecțiilor speciale sau integrate.

În concluzie, Teaching and Learning Idioms in English este un instrument eficient pentru profesorii de engleză. Aplicațiile se adresează deopotrivă studenților care trebuie să promoveze examenul de bacalaureat și celor care se pregătesc pentru examenul de admitere la Academia de Poliție. Nu în ultimul rând, Bibiografia, care însoțește lucrarea, este utilă și profesorilor aflați în primii ani de predare.


MORFOLOGIA ÎN GIMNAZIU – TRIADA PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE o are autoare pe Oana Maria Antal, profesor de limba şi literatura română la Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena“, din Piatra-Neamt. Absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Oana-Maria Antal a participat la numeroase cursuri de perfecționare în ţară şi străinătate. A obținut gradul didactic I în anul 2018.

Lucrarea Morfologia în gimnaziu – triada predare-învățare-evaluareâ este rezultatul dorinței sale de a oglindi dinamica sistemului limbii de-a lungul timpului și, totodată, de a evidenția mecanismele care produc această schimbare.

Prima parte a cărții abordează o dimensiune teoretică a problematicii morfologiei în care au fost analizate transformările părților de vorbire de-a lungul timpului. „Am preferat să surprind aceste modificări prin punerea față în față a Gramaticii Academiei din 1966 cu noua Gramatică apărută în 2005. Evident, la 42 de ani diferență, viziunea este una schimbată, mult mai complexă, spune autoarea.

În partea a doua a cărții se încearcă evidențierea modului în care didactica abordează noțiunile de gramatică, felul în care se studiază sistemul limbii, în perioada gimnaziului.

Nu în ultimul rând, sunt ilustrate metodele didactice utilizate în predarea-învățarea noțiunilor de morfologie.


Cea de a treia carte se intitulează IPOTEZE ȘI IPOSTAZE ALE PREDĂRII LEXICOLOGIEI ÎN GIMNAZIU și o are ca autoare pe Marina Sima, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu“, din Gârcina. Absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, Marina Sima are o experiență la catedră de 13 ani și gradul didactic I obținut în anul 2018.

Ipoteze și ipostaze ale predării lexicologiei în gimnaziu este o lucrare cu caracter didactic, adresată absolvenților care se pregătesc să îmbrățișeze profesia pedagogică, învățătorilor și profesorilor de limba română, dar și celor care vor să-și desăvârșească competențele de comunicare prin cultivarea unui vocabular bogat și variat.

Structurată în două părți, lucrarea nuanțează în prima dintre acestea (Dimensiunea teoretică a problematicii lexicologiei), noțiunile de lexicologie studiate în ciclul gimnazial. Cea de-a doua parte, Dimensiunea didactică a problematicii lexicologiei, propune analiza comparativă a prevederilor programelor școlare și evidențierea prevederilor acestora până în prezent, analiză coroborată cu transformarea specificului și a tipologiei manualelor școlare și a cercetărilor în domeniul predării-învățării-evaluării noțiunilor de lexic. Această parte definește profilul moral al dascălului de limba română, valorificându-i contribuția și activitățile didactice realizate.

Lucrarea marchează rolul vocabularului limbii române și în celelalte domenii ale disciplinei și insistă pe componenta metodică, privită drept cale de acces spre însușirea unui vocabular nuanțat și vast, care să faciliteze integrarea activă a elevilor în sistemul social, economic și cultural actual și să le permită dezvoltarea plurivalentă și accesul la educație pe tot parcursul vieții.


Autor articol: Valentin ANDREI