Pastila de cultură

CRONICA DE CARTE –  „PANORAMA TEATRULUI FOLCLORIC DIN JUDEŢUL NEAMŢ“ – crestomaţie folclorică realizată de GEORGE BRĂESCU

În anul 2000, Editura Nona a Centrului Creaţiei Populare a judeţului Neamţ scotea pe piaţa cărţii o lucrare monumentală. Subiectul, unul amplu şi pretenţios, teatrul folcloric din ţinutul Neamţ, a fost abordat şi dezvoltat de autor pe mai multe direcţii – texte, notaţie muzicală, fotografii document.

Despre carte, profesorul Constantin Alupului-Rus (la acel moment, director al Centrului) se exprima astfel: „Datinile şi obiceiurile cu caracter ludic sunt, încă, extrem de bine reprezentate în folclorul nemţean. S-au păstrat, ca manifestare, exclusiv în ceea ce priveşte obiceiurile de iarnă, fiind cunoscute sub difertie denumiri – teatru folcloric, teatru popular, alaiuri de datini şi obiceiuri. Denumiri care reflectă efortul colectiv de păstrare a unor tradiţii care au intrat adânc în conştiinţa unor colectivităţi umane.

(…) Aceste expresii artistice ale unor vechi mituri din spaţiul românesc sunt întâlnite în toate zonele ce definesc profilul etno-folcloric naţional. Ceea ce poate dovedi studiul aprofundat şi comparativ al acestor producţii populare este calitatea de „autor“ a populaţiei autohtone. De aici, din acest spaţiu, obiceiurile s-au răspândit apoi într-o întinsă zonă estic şi central-europeană.

Tocmai de aceea, culegerea de faţă propusă de prof. George Brăescu pune în faţa specialiştilor un instrument de studiu necesar şi aşteptat.

Ampla lucrare este structurată în trei mari părţi – tradiţii folclorice strămoşeşti, tradiţii folclorice creştineşti şi tradiţii folclorice livreşti – fiind, apoi, luate la rând comunităţile din întreg judeţul Neamţ, realizându-se o exemplificare care impresionează atât prin cantitatea şi calitatea materialului brut, cât şi prin acribia dovedită de autor.

O astfel de întreprindere culturală avea nevoie şi de o echipă pe măsură. Coordonatorul lucrării, profesorul George Brăescu, un împătimit al folcloristicii –  în special a celei nemţene – a beneficiat de colegi pe măsura proiectului său – prof. Constantin Alupului-Rus (consilier editorial), înv. Teoctist Galinescu (notaţie muzicală), prof. Florin Podariu (coordonator muzical), Cecilia Andrei şi Simona Aflorii (dactilografiere), Emilia Pîclea şi George Diaconu (culegere computerizată), Dana Mândru şi Gilbert Colobanea (tehnoredactare, procesare foto şi grafică), Valentin Popa (realizare fotografii). Evident, meritul strângerii acestei echipe în jurul său aparţine autorului lucrării.

„DRAMATURGIE FOLCLORICĂ ILUSTRATĂ”, GEORGE BRĂESCU

Profesorul George Brăescu continua, în anul 2004, munca de scoatere la iveală a nestematelor etno-folclorice ale ţinutului Neamţ. Urmărind traseul din lucrarea sa anterioară, la care am făcut referire în rândurile anterioare, cercetătorul pietrean venea în faţa publicului avizat cu o „Dramaturgie folclorică ilustrată“, lucrare în care, aşa cum o arată şi titlul, predomină imaginile. Sunt incluse în acest valoros proiect editorial fotografii realizate la multitudinea de manifestări cu acest specific care s-au desfăşurat pe întreg teritoriul judeţului.

„Specialist al teatrului folcloric, dovadă este lucrarea sa din anul 2000, «Panorama teatrului folcloric», George Brăescu alege fotografia ca o modalitate interesantă de îngheţare a timpului, de păstrare a unei identităţi atât de friabile cum este teatrul folcloric“. (Lucian Strochi – „O dramaturgie sui generis“)

„Călăuzit permanent de un program de cercetare propriu, autoimpus de spiritul său de cercetător de folclor în tradiţia marilor săi înaintaşi de pe aceste meleaguri, George Brăescu reuşeşte să redea în paginile acestei antologii impresionanta diversitate a tradiţiilor folclorice din Neamţ şi, în parte, din Moldova.“ (Nicolae Sava – „În loc de prefaţă“)

Imaginile însoţesc reproducerea unor texte folclorice care, aşa cum mărturiseşte chiar autorul, „având conotaţii paradigmatice, îşi găsesc locul în această carte configurată ca predilect iconografică, atât pentru a satisface interese şi comodităţi de natură vocaţională, cât şi pentru împlinirea unor curiozităţi receptoare.“

Ca şi la precedenta lucrare, şi în cazul „Dramaturgiei folclorice illustrate“, profesorul George Brăescu a fost susţinut de o valoroasă echipă, din care au făcut parte artiştii fotografi Valentin Popa şi Cornel Miftode, apoi Alexandru Atanasiu, George Diaconu şi Daniel Moldovan (copertă şi procesare foto), Maria Lucreţia Brăescu, Ioana Costache (culegere computerizată şi machetare, concepţie grafică), Varvara Fartuşnic (lector).


Autor articol: Valentin ANDREI