Tradiții

Dansuri tradiționale – INTRODUCERE ÎN LUMEA DANSULUI ROMÂNESC

Inaugurăm începând cu acest număr o nouă rubrică pentru cititorii noștri, dedicând-o special iubitorilor de tradiție și dans popular. Prin intermediul ei urmărim să așezăm dansul tradițional acolo unde îi este locul, la înălțime, la loc de cinste!

Variat ca stil și ritm, dansul popular românesc reprezintă o adevărată manifestare de forță și vitalitate, care redă cu minuțiozitate obiceiurile și tradițiile din diverse regiuni etnografice. Dansul popular, ca și muzica tradițională, reflectă sufletul și istoria poporului român.

În perioadele succesive ale istoriei coregrafiei, diferite forme şi genuri de dans au alternat. Fiecare perioadă istorică a avut forme de dans caracteristice care s-au întrețesut cu întreaga viață a societății. Fiecare schimbare istorică a însemnat şi o schimbare sau transformare treptată a formelor şi genurilor de dans.

Aceste schimbări s-au produs mai lent asupra dansurilor de ceremonii rituale. Au avut o influență mai mare asupra dansurilor de petrecere care serveau necesitățile dintotdeauna ale societății, respectiv pentru distracție. Se poate afirma că dansurile de petrecere au influențat din ce în ce mai mult cultura coregrafică şi structura generală a vieții sociale.

Cele mai vechi forme de dans sunt caracterizate în primul rând de formele colective.

Imaginea generală o constituie dansurile de lanț, de grup şi de cerc, care relevă o colectivitate închegată, care nu ia în considerare exigența afirmării  individuale şi inițiativele creației individuale.

Acest gen de dans are un caracter colectiv, iar cu timpul a fost atrofiat de avântul puternic al modei dansurilor de perechi, de obicei  cu formă liberă.

Formarea cuplurilor, în general mixte, este un act deliberat de alegere al cărui substrat este cel erotic. Această formă de dans a constituit un teren prielnic improvizațiilor individuale.

Astfel, dansatorii cuplați în perechi, dansează independent, după voia şi capacitatea lor, fără a fi nevoie să se acomodeze unii cu alții.

Din  punct de vedere ritmic întâlnim patru tipuri de dansuri populare moldoveneşti: hora, sârba, brâul și bătuta moldovenească.

Dacă în acest număr am prezentat pe larg informații despre lumea dansului tradițional, vă invităm să ne citiți și în ediția viitoare, când vom prezenta hora moldovenească, de unde vine denumirea de horă, care sunt pașii și măsura potrivită, etc.