Cafeneaua culturală

File de istorie locală – Inspecţia revizorului şcolar MIHAI EMINESCU la Roman

La fel ca şi Ion Luca Caragiale, care a fost revizor şcolar pentru judeţele Neamţ şi Suceava, şi Mihai Eminescu a îndeplinit această funcţie. S-a întâmplat între 1 iulie 1875 şi 4 iunie 1876, poetul nostru naţional fiind responsabil pentru judeţele Iaşi şi Vaslui.

În această calitate, la sugestia ministrului de resort, în ziua de 26 martie 1876, Eminescu inspectează Şcoala nr. 1 de fete din Roman, cunoscut şi ca Liceul nr. 2 „Sturdza Cantacuzino“. Inspecţia a fost necesară datorită unor ­„sesizări“, iar concluziile inspecţiei le-a trimis Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, la 27 martie 1876.

Raportul cuprinde date interesante asupra procesului instructiv-educativ, dovedind în acelaşi timp că Mihai Eminescu, în calitatea pe care o avea, cunoştea bine învăţământul din acea perioadă. Astfel, el subliniază în raport că frecvenţa era slabă, şi că la clasa a II-a „(…) cetirea merge binişor, toate celelalte obiecte însă rău. La aritmetică nu sunt sigure în numeraţiune, nici în adunare şi înmulţire. În privinţa gramaticii, copilele ştiu numai unele definiţiuni, nu însă cunoştinţa vie şi concretă a părţilor cuvântului. Trecând astfel rău preparate în clasa a II-a, ele nu au, pe de o parte o mulţime de material precis de programă, care presupune o instrucţiune solidă în clasele anterioare, pe de alta dezavantajul de a încăpea, supt doamna Livescu, supt acelaşi sistem mecanic de învăţământ“.

În raport se spune în continuare, că „(…) învăţarea pe de rost, de cuvinte goale din deosebitele discipline caracterizează această şcoală, dar nu cu mult mai mult decât mai pe toate celelalte şcoli din ţară“.

În încheierea raportului său, revizorul şcolar Mihai Eminescu concluziona: „Rugându-vă să consideraţi că învăţământul mecanic este cel general în şcolile noastre, de vreme ce lipsa de cunoştinţe pedagogice e asemenea generală, sunt de părere că într-o dezvoltare normală a învăţământului pedagogic o asemenea directoare nici n-ar fi cu putinţă şi nici ar trebui suferită, dar în împrejurările de faţă această şcoală e la nivelul a cel puţin 50 la sută din şcolile noastre de fete“.

Activitatea desfăşurată în sistemul de învăţământ al începutului României moderne, eforturile sale de a îndrepta, pe cât se putea, situaţia generală a pedagogiei din acea vreme, reflectă, o dată în plus, personalitatea complexă a Geniului din Ipoteşti.

Autor articol: Prof. Gheorghe RADU