Cafeneaua culturală

Istoria Românilor – Cucerirea de către romani a Peninsulei Balcanice

Istoria Românilor – Cucerirea de către romani a Peninsulei Balcanice

Cucerirea romană în Peninsula Balcanică începe pe coastele Mării Adriatice. Încă din anul 229, înainte de Christos, romanii cuceresc ţinuturile locuite de iliri. Mai târziu, ei supun Macedonia şi Grecia. În veacul întâi înainte de Christos, romanii înaintează şi în ţinuturile locuite de triburile tracice. Împăratul Claudius întinde stăpânirea romană până la Marea Neagră şi Dunăre, înfiinţând provincia Moesia, numită după tribul tracic al Moesilor (46 d. Cr.). Oraşele greceşti de pe malul mării se supun romanilor, bucuroase că negoţul lor va fi de acum asigurat de aceștia, împotriva barbarilor prădalnici. Mai târziu, sub împăratul Domiţian, Moesia a fost împărţită în două: Moesia Superior –  Serbia de astăzi până la Timoc, şi Moesia Inferior, între Balcani şi Dunăre, cuprinzând şi toată Dobrogea.

Tracii şi ilirii, fiind popoare cu o cultură mai înapoiată, nu şi-au putut păstra limba şi obiceiurile. O parte dintre ei au fost grecizaţi, alţii romanizaţi. 

Se poate imagina o hartă din Peninsula Balcanică. Vom observa astfel că regiunea romanizată se afla în Nordul peninsulei, în Valea Dunării, unde erau şesurile bune pentru agricultură, până la poalele munţilor Hemus (Balcani) şi pe valea râului Morava, afluent al Dunării. Romanii erau un popor agricol. Astfel se explică faptul că au colonizat mai ales regiunile de şes. 

În schimb, grecii şi-au întins influenţa în ţinuturile muntoase, ca de pildă Macedonia, şi pe coastele mării.

Romanizarea regiunilor de la Dunăre a dus la înființarea a numeroase oraşe şi sate romane pe malul fluviului. Dobrogea a fost ţinutul în care romanizarea a fost foarte intensă. Din numeroasele şi bogatele aşezări romane din Dobrogea au rămas până azi o mulţime de ruine ale oraşelor clădite din piatră, ca basilici, băi şi temple. 

Documentare realizată de
Valentin ANDREI