Pastila de cultură

Omagiu adus memoriei fotografului ADOLPHE CHEVALLIER

Adolphe Ad. Chevallier s-a născut la 7 noiembrie 1881, în satul Barnar, Broşteni, fiind fiu al inginerului elveţian Adolphe Chevallier, administrator al pădurilor de pe Domeniile Regale din nordul judeţului Neamţ. Deprinde de la tatăl său mânuirea aparatului de fotografiat.

A început şcoala primară în satul natal, apoi a urmat cursurile Şcolii Nr.1 din Fălticeni, unde l-a avut coleg de clasă Mihail Sadoveanu şi unde s-a împrietenit cu ilustrul cărturar pietrean, G. T. Kirileanu.

În jurul anului 1897, Adolphe Chevallier este trimis în Elveţia, la Lausanne, unde învaţă meseria de fotograf, meserie pe care o va practica în România, devenind unul din cei mai de seamă artişti fotografi din prima parte a secolului al XX-lea.

A avut atelier de fotografiat în Piatra-Neamţ, între Liceul „Peru Rareş” şi Biserica „Sf. Trei Ierarhi”.

A primit brevetul de fotograf al Curţii Regale (1921).

Ca nimeni altul, Chevallier a reuşit să surprindă esenţa şi pitorescul Văii Bistriţei: păstorii cu turmele lor, plutaşii, gospodarii, păstrătorii de tradiţii, cosaşii la strânsul fânului, femeile pe prispă la tors sau la războiul de ţesut ori diferite personalităţi ale timpului. Cu aparatul alături, Chevallier cutreieră locurile dragi lui, surprinzând momente şi activităţi din viaţa ţăranilor de pe Valea Bistriţei, oprindu-se în special asupra îndeletnicirilor feminine din zonă.

O impresionantă colecţie foto-documentară despre locuitorii şi locurile unde a trăit înzestratul fotograf Adolphe Chevalier, alcătuită din peste 200 de clişee pe sticlă, se păstrează astăzi în patrimoniul Muzeului de Etnografie din Piatra-Neamţ,

În 1945, se stabileşte la Bucureşti, ca fotograf al Curţii Regale, apoi, la începutul anului 1950, va pleca la Lausanne, regretând „frumosul în care mi-a fost dat să-mi petrec o mare parte a vieţii… Bistriţa pe care n-o s-o revăz”.

A trecut în eternitate în ziua de 29 aprilie 1963, la Baden, în Elveţia.