Tradiții

Sărbători populare – Vlasie, patron al păsărilor și femeilor gravide

Sfântul mucenic Vlasie, celebrat pe 11 februarie, este protector al păsărilor de pădure și al femeilor gravide. În această zi, păsărilor nemigratoare, cele care iernează în spațiul carpato-danubian, se spune că li s-ar deschide ciocul și ar începe a cânta. Sărbătoarea este respectată de agricultori pentru a preveni stricăciunile aduse de păsările pădurii recoltelor și de femeile gravide pentru a naște copii sănătoși.

Ziua de Vlasie este, în Calendarul popular, prima sărbătoare a păsărilor nemigratoare. Urmează, după două săptămâni, Dragobetele (24 februarie), când păsările se împerechează și încep să-și facă cuibul, Constandinu Puilor (21 mai), când acestea își învață puii să zboare, Ciricul Păsărilor (1 septembrie), când își pregătesc cămările de iarnă.

Păsările migratoare au, la rândul lor, sărbători specifice: Ziua Cucului (25 martie), când încep a cânta, Amuțitul Cucului (24 iunie), când încetează a cânta, Ziua Berzelor (prima zăpadă, după Mucenici).

Documentare realizată de
Robert-Marian FOTEA

Sursă documentară: „Calendarul țăranului român“, Ion Ghinoiu