Inside CARMEN SAECULARE

STRATEGII CULTURALE – Grumăzești, între tradiție și modernitate

STRATEGII CULTURALE – Grumăzești, între tradiție și modernitate

Rubrica „Strategii culturale“ ne duce în luna februarie în Grumăzești, comună care are în componență satele Grumăzeşti, Curechiştea, Netezi și Topoliţa. Comuna se află în partea sudică a depresiunii subcarpatice Ozana-Topoliţa.

Informațiile istorice ne dezvăluie că oameni cu numele de Grumăzeşti sau Grumaz, precum şi aşezări săteşti, moşii, dealuri, văi, ape sau păduri cu acest nume ori derivate din ele, se întâlnesc adesea în vechile acte oficiale româneşti.

Apar în documente sate cu denumirea de Grumăzeşti în fostul ţinut Falciu – la 11 august 1445, la Vaslui – la 15 octombrie 1491, la Putna – în câmpul Grumăzeştilor, la Hotin – la 15 octombrie 1491, iar la Neamţ – la 1574. Nu este exclusă nici ipoteza ca numele satului Grumăzeşti să vină de la configuraţia locului „grumaz“ ce înseamnă culme de deal prelungită.

Satul, se pare, însă, este mult mai vechi decât data stabilită, iar în sprijinul celor afirmate a fost consemnată descoperirea făcută la Netezi, în urma săpăturilor arheologice din vara anului 1979 efectuate de profesorul Bătrîna. Începând cu secolul al XVIII-lea şi în special în secolul al XIX-lea, informaţiile documentare asupra satului Grumăzeşti cresc considerabil. Astfel, în statistica întocmită în 1774, aflăm că în Grumăzeşti erau 104 case, din care 7 rufeturi (3 popi și 4 diaconi). După datele furnizate de categoria întocmită de Visteria Moldovei în 1774 cu cele oferite de harta lui Dimitrie Cantemir şi de F. Bowr, la Arhivele statului s-a întocmit o hartă pentru întreaga Moldovă. Din această hartă se pot desprinde cu uşurinţă hotarele ţinutului Neamţ, cu împărțirea lui în ocoale. Numele localităţilor se disting foarte bine şi printre acestea figurează şi localitatea Grumăzeşti.

Nu după mult timp, în perioada 1825-1850, un inginer hotarnic provenit din şcoala lui Asachi şi stabilit în ţinutul Neamţ, a întocmit două hărți ale ţinutului, una din ele fiind însoţită şi de un tabel anexă. Din acest tabel desprindem că moşia „Grumăzeşti“ era în Ocolul de Sus, având o întindere de 2.603 fălci, proprietar fiind Karagea, iar moşia Topoliţa avea o întindere de 694 fălci, fiind supusă mănăstirii Văratec. Moşia Grumăzeşti a fost, înainte de a intra în proprietatea familiei Karagea, a familiei Cantacuzino, care stăpânea întinse terenuri printre care și moşia Bălţăteştilor.

Comună mare și frumoasă, cu oameni gospodari și implicați în dezvoltarea zonei, la Grumăzești au fost conturate, de-a lungul timpului, pe lângă investițiile curente, și o serie de activități cultural artistice.

Între acestea, amintim Ziua Unirii, pe 24 ianuarie, care se desfășoară în cadrul Școlii Gimnaziale Grumăzești, alături de elevi și profesori care intră cu toții în tradiționala „Horă a Unirii“.

Ziua Eroilor, sărbătorită chiar de Înălțarea Domnului, este și ea celebrată, cu contribuția unui grup de copii ai școlii gimnaziale coordonat de cadre didactice dedicate, în cadrul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ din Grumăzești. Programul include poezii și cântece patriotice.

Parte din ,,strategiile culturale“ sunt și evenimentele dedicate Zilelor Comunei Grumăzești, care se desfășoară în prima jumătate a lui august, în primul weekend după data de 15 a lunii. Manifestările cuprind diverse activități cultural-artistice menite să promoveze talentele locale, dar și invitați speciali, artiști consacrați de diferite genuri muzicale.

Sărbătorile de iarnă aduc și ele în atenție programe variate de datini și obiceiuri. Pe 25 decembrie, elevii Școlii Gimnaziale din Grumăzești oferă credincioșilor un recital de colinde în cadrul bisericii parohiale. Un eveniment de amploare este și Festivalul de datini și obiceiuri de Anul Nou, desfășurat pe data de 31 decembrie, în curtea Primăriei Grumăzești. Cete de colindători din satele Curechiștea, Grumăzești, Topolița și alte localități învecinate prezintă cu încântare tradiționalele obiceiuri de iarnă.

„Primăria comunei Grumăzești desfășoară, în prezent, un proiect de construcție a Centrului Cultural. De asemenea, recent, au fost achiziționate 20 de costume populare pentru Ansamblul folcloric «Valea Topoliței», care are în componență elevi de la Școala Gimnazială Topolița. O altă investiție importantă este achiziționarea unui autocar pentru transportul membrilor ansamblului, dar care va fi utilizat și pentru alte activități cultural-artistice sau sportive“, a explicat Constantin Matasă, viceprimarul comunei.

În noul an vor continua desfășurarea proiectelor culturale devenite deja tradiție la Grumăzești, dar și noi activități menite ca viața culturală, tradițiile și obiceiurile să fie promovate corespunzător. Pentru 2022, strategiile culturale includ asigurarea accesului la educație și cultură pentru toți copiii de vârstă preșcolară și școlară din comună, prin diminuarea riscului de abandon școlar.

„De asemenea, ne dorim achiziționarea de tablete pentru elevii școlii și cadrele didactice în contextul desfășurării școlii on-line. Luăm în calcul diversificarea activităților cultural-artistice pentru populația din mediul rural prin darea în folosință a Centrului Cultural, dar și atragerea de noi parteneriate între diverse instituții de cultură și unități de învățământ“, a concluzionat Constantin Matasă, viceprimarul comunei Grumăzești.

Documentare realizată de
Oana-Talida COZMA