Inside CARMEN SAECULARE

GIVEAWAY COOLT NEAMȚ te premiază!

Câștigă o ie/cămașă bărbătească tradițională stilizată, un abonament pentru anul 2022 la revista @cooltneamt și materiale promoționale cu Centrul pentru Cultură și Arte ,,Carmen Saeculare”. Tot ce trebuie să faci este să intri pe pagina revistei @cooltneamt, dai LIKE paginii, LIKE și SHARE la postarea care anunță concursul și lași un comentariu în care să ne spui cu ce artist dorești să citești un interviu în revista noastră. Perioada de desfășurare a concursului este între 1-13 februarie 2022, inclusiv. Câștigătorul va fi desemnat pe data de 14 februarie cu ajutorul random.org. Link cu regulamentul concursului în primul comentariu. Succes tuturor! Fii cool, fii coolt! Stai aproape de @cooltneamt!

Intră pe pagina CONCURSULUI Facebook COOLT NEAMT

Regulament

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUIOrganizatorul concursului este Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare, Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 3A, jud. Neamț.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament denumit în continuare ”Regulamentul” ce este obligatoriu pentru toți participanții.

Pe întreaga perioadă a concursului, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare va îndeplini următoarele obligații:

1. Va pune la dispoziția participanților premiul descris în cadrul Secțiunii de Premii;

2. Va contacta participantul declarat câștigător în vederea acordării premiului;

3. Va înmâna premiul către câștigător în calitatea acestuia de beneficiar.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

SECȚIUNEA 2. Durata și localizarea CONCURSULUI.

Concursul se va desfășura în perioada 1 februarie– 13 februarie pe pagina de Facebook CoolT Neamț la următorul link https://www.facebook.com/COOLTNEAMT

SECȚIUNEA 3. Drepturi și condiții de participare.

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice din România indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acesta. Nu pot participa la acest concurs angajații și colaboratorii contractuali ai Organizatorului, precum și rudele de gradul 1 ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită, și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participanților ce respectă condițiile impuse de regulament.

În cazul în care un câștigător renunță din diverse motive la premiul câștigat, acest premiu va fi direcționat către următorul participant ce a îndeplinit condițiile de participare printr-o nouă extragere.

Este permisă transmiterea premiului, de către câștigătorul concursului către orice terțe persoane alese de acesta.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook.

SECȚIUNEA 4: Protecția Datelor Personale.

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile conform cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor intra în contact cu concursul printr-o postare dedicată de pe Pagina de Facebook COOLT NEAMȚ și prin intermediul campaniilor de promovare demarate de către COOLT NEAMȚ.

Acțiunile ce trebuiesc urmate pentru participare se descriu astfel:

1.Like și share  la pagina revistei CooltNeamt https://www.facebook.com/COOLTNEAMT

2. Accesarea (like) postării concursului de pe pagina de Facebook CooltNeamt;

3. Concurenții vor lăsa un comentariu cu numele unui artist care ar putea fi intervievat în cadrul revistei. (nominalizările sunt cu titlu de propunere și nu reprezintă o obligație a organizatorului)

SECȚIUNEA 6: Premiul concursului constă intr-un pachet alcătuit din:

-o ie/cămașă bărbătească populară stilizată,

 -un abonament pentru anul 2022 la revista CoolT Neamt

-Materiale promoționale (calendar, agenda, cană, pix)

SECȚIUNEA 7. Desemnarea câștigătorului

Câștigătorul va fi ales in data de 14 februarie 2022.

Extragerea se va efectua de catre un angajat al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare si va fi expusă pe pagina CooltNeamt.

SECȚIUNEA 8: Notificarea și predarea premiului

Câștigătorul concursului va fi notificat în termen de 24h de la finalizarea extragerii și va fi contactat prin mesaj direct pe Facebook.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă nu răspunde mesajului de desemnare a câștigătorului trimis de către reprezentații Centrului, premiul se va acorda în urma unei noi extrageri.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECȚIUNEA 9.

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării de imagini inadecvate sau injurii.

SECȚIUNEA 10. Regulamentul Concursului

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cooltneamt.ro către care există trimitere pe pagina de facebook CooltNeamt. Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate prin intermediul contului de Facebook.

SECȚIUNEA 11. Litigii

În cazul unor litigii aparute între Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare și participanții la concurs acestea vor fi rezolvate pe cale amiabilă.