Inside CARMEN SAECULARE

STRATEGII CULTURALE – VÂNĂTORI-NEAMȚ, oază de spiritualitate și cultură românească

,,Strategiile Culturale“ din acest număr al revistei noastre ne poartă pașii la Vânători-Neamț, una dintre cele mai frumoase comune ale județului, păstorită din anul 2000 de Maria Petrariu, primărița care de peste două decenii urmărește să dezvolte comuna înzestrată cu frumuseți naturale și culturale deosebite.

„Menirea mea este să-mi pun mintea și puterea în slujba semenilor, fără a cere nimic în schimb. Urmele pașilor mei sunt faptele mele!“ , spune primărița.

Comuna Vânători-Neamț are puțin peste 7.500 de locuitori și este alcătuită din satele Lunca, Mănăstirea Neamț, Nemțișor și Vânători-Neamț. Zona a fost nu de puține ori o adevărată sursă de inspirație pentru scriitori, pictori sau sculptori. Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță, Mihai Eminescu sau Nicolae Grigorescu sunt personalitățile culturale care au călcat de-a lungul vremii locurile și au prezentat bogăția spirituală a comunei Vânători-Neamț .

Dacă te întrebi de ce să vizitezi Vânători-Neamț, îți spunem că zona abundă de cultură și spiritualitate, de frumos și autentic. Poți vizita Muzeul Memorial „ Mihail Sadoveanu“ sau poți descoperi statornicia și pitorescul Mănăstirii Neamț. Pe timpul Sfântului Paisie Velicikovschi, lăcașul de cult era centrul Ortodoxiei Europene unde s-a tradus Filocalia din greacă în slavonă și care a influențat scriitori ruși precum Dostoievski și Tolstoi. În 1808, Veniamin Costachi a înființat prima tipografie de carte. Mănăstirea Neamț este faimoasă pentru biblioteca în care se găsesc peste 18.000 de manuscrise scrise în slavonă, greacă și română, precum și pentru colecţia muzeală organizată în forma actuală odată cu restaurarea clădirii celui mai vechi şi mai mare aşezământ monahal din Moldova. Expoziţia permanentă prezintă o valoroasă colecţie de vase liturgice, broderii şi icoane, împreună cu istoricul tiparniţei de la Neamţ, având astfel o contribuție deosebită la dezvoltarea culturii și artei românești medievale.

La Secu veți descoperi o colecţie muzeală de o inestimabilă valoare. Aceasta cuprinde un mare număr de icoane, manuscrise şi cărţi vechi, unele fiind considerate rarităţi bibliofile, broderii, obiecte de cult lucrate din metal preţios, organizate sub forma unei expoziţii permanente deosebite. La Sihăstria puteți admira obiecte de cult şi tipărituri din secolele XVIII-XIX. O influență importantă asupra culturii au adus și scrierile Părintelui Cleopa, cunoscut duhovnic și predicator al Mănăstirii Sihăstria. De asemenea, merită să vizitați și colecţia muzeală a comunei Vânători-Neamţ, adăpostită în localul vechii şcoli a satului. Colecţia provine din activitatea plină de dăruire a profesorului de istorie Constantin Bordeianu, care a adunat valoroase materiale etnografice, de artă populară, tipărituri, numismatică sau materiale arheologice.

Dacă ajungeți în comuna Vânători-Neamț e musai să treceți și pe la Vasile Gaman, un adevărat tezaur viu al meșteșugului tradițional. Muzeul sătesc se află în satul Lunca și a fost înființat în anul 1979, organizat într-o casă tradițională specifică acestor locuri. Colecția permanentă cuprinde peste 3.000 de piese confecționate sau colectate de-a lungul timpului. Poarta de la intrare în curtea muzeului este monument înscris în patrimoniul național și are încrustate chipurile lui Burebista, ale lui Decebal, Traian, Ștefan cel Mare și Sfânt, Dragoș-Vodă și Mihai Viteazul pe harta României Mari. Obiectele expuse sunt o multitudine de piese rare, de la unelte agricole foarte vechi, manuscrise, medalii, decorații și icoane pictate pe lemn la costume populare, măști și vase de ceramică, toate fiind mărturii ale modului de viață din satul românesc tradițional.

Valoarea spirituală a zonei este dată de credința creștin ortodoxă. Zona este faimoasă prin existența a 50 de mănăstiri, schituri și biserici răspândite pe întreaga zonă Vânători-Neamț.

Parcul Național Vânători-Neamț dezvăluie arii protejate precum „Dumbrava“, o rezervație de stejari seculari de-a lungul râului Ozana, dar și „Codrii de Aramă“, pe dealul Filioru. Tot aici găsim și „Pădurea de Argint“, cu mesteceni de mai mult 100 ani.

Atracția principală a zonei  rămâne „Zimbrul European“, prezent în Rezervația de Zimbri, încă din 1968. Datorită proiectului de reintroducere a zimbrului în Carpații Românești, implementat de Administrația Parcului Național Vânători-Neamț, „European Bison“ poate fi găsit în semi-libertate pe o suprafață de 180 de hectare și în libertate în zona Chitele.

„Putem spune că la nivelul comunei Vânători-Neamț se remarcă o participare activă a populației, indiferent de vârstă, la viața culturală. Anual sunt organizate o serie de manifestări care se bucură de un real interes din partea locuitorilor noștri. Aș aminti aici Ziua comunei Vânători-Neamț, Ziua Eminescu, Datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou sau diferite simpozioane și concursuri.

În comuna noastră își desfășoară activitatea mai multe de coruri și ansambluri, unele performând în cadrul lăcașelor de cult, cum ar fi Corul Schitului «Vovidenia», altele în cadrul unităților de învățământ, Ansamblul «Șezătoarea», Grupul «Prichindeii», Corul Seminarului Teologic «Veniamin Costachi», trupe de dans modern, trupa de teatru «Zimbrișorii», iar altele în cadrul Centrului socio-cultural «Mihail Sadoveanu» Vânători-Neamț, cum sunt Corul «Vânătorii lui Ștefan cel Mare» și Grupul folcloric «Dor vânătorean». Toate sunt prezente în permanență la evenimentele noastre dar și la alte activități din județ sau de la nivel național, câștigând numeroase premii la diferite concursuri», a mai adăugat primarul Maria Petrariu, o susținătoare a vieții culturale și a actului artistic.

Vânători-Neamț e o comună de care merită să te bucuri, să o descoperi în tihnă, dacă îți dorești să experimentezi turism ecumenic, de tranzit sau ecoturismul.


Documentare realizată de
Oana-Talida COZMA