Cafeneaua culturală

Turist prin Neamț – Vizită în Bălțătești, oază de sănătate și frumusețe

Drumețiile pentru cei care doresc să fie turiști la Neamț continuă de această dată la Bălțătești.

Localitatea este considerată drept un adăpost de frumuseţi naturale şi umane, în zonă regăsindu-se un sanatoriu balnear, unde apele clorosodice ajută la recuperarea medicală. Locul este căutat atât de cei îndrăgostiți de natură, cât și de cei suferinzi, din toate colțurile țării sau chiar de peste hotare.

Comuna Bălțătești este dispusă în depresiunea Neamţului, în Nord-Estul judeţului, între oraşele Piatra-Neamţ (reşedinţa de judeţ – la 34 km) şi Târgu-Neamţ (la 11 km).

Uniţi prin tradiţiile şi obiceiurile binecunoscute din evocările lăsate de Ion Creangă în ale sale „Amintiri”, vizitatorii se vor bucura de un peisaj deosebit, de o climă blândă, dar și de sănătate curată.

Zona abundă de atestări istorice, nemţenii – locuitori ai Moldovei din cele mai vechi timpuri, fiind creatori şi păstrători de istorie autentică.
În micro-regiunea Târgu-Neamţ, descoperirile arheologice confirmă pe deplin existenţa umană, încă înainte de Hristos. Săpături, ocazionale sau organizate, efectuate la Ghindăoani, Târpești, Davideni și în alte locuri, în a două jumătate a secolului al-XX-lea, au scos la lumină monede, arme, locuințe și lăcașuri de cult, toate de mare însemnătate istorică.

Distanțele mici dintre sate au contribuit la uniformizarea particularităților lingvistice și lexicale, a habitatului și amenajării rurale, a datinilor și obiceiurilor. Cu toate acestea, fiecare localitate își are istoria sa.
Azi, satul Bălțătești nu mai reprezintă „(…) o improvizare de bâlci pe șoseaua care vine de la Piatra-Neamț, trece prin mijlocul satului, șerpuind printre râpi și se duce la Târgul Neamţului înconjurată de singurătate (…)”, aşa cum o descrie G. lbrăileanu, sau „(…) o lume orășenească…cu căsuțe mai bine şi mai larg clădite (…)” cu ai săi locuitori „(…) spătoşi şi înalţi, bine gătiţi de sărbătoare cu cojoace înflorite cu cusuturi, în camaşe cu mărgele colorate şi pene de păun (…)”, precum o prezintă Nicolae lorga, ci o localitate cu gospodării înfloritoare, în care modernitatea combinată cu tradiția este la loc de cinste.

Documentările consfințesc faptul că satele Bălțătești, Mânjești și Brătulești erau sate domnești, aparținătoare de Ocolul Cetății Neamțului, domnitorului revenindu-i sarcina de a le delimita hotarul despărțitor de moșiile mănăstirilor Agapia și Secu. În act, Ștefan Tomșa  recunoaște vechile hotare ale acestor sate domnești, motiv pentru care sătenii s-au putut opune pretențiilor celor două mănăstiri.

Cei mai mulți vizitatori ajung, însă, în zonă pentru căutarea sanatoriului de balneofizioterapie și recuperare medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir”. Atestată documentar de la începutul secolului al XVIII-lea, Bălțătești este cunoscută pentru apele minerale clorurate, sulfatate, iodice, bromurate cu o concentrație de până la 280 g/l și aerul curat și puternic ozonat existent în această zonă. Băile din cadrul stațiunii funcționează din anul 1810, prin grija principelui Cantacuzino, care a sesizat importanța terapeutică a apelor sărate și a pus aici bazele unei mici stațiuni.

În anul 1878, doctorul Dimitrie Cantemir cumpăra stațiunea și o dezvolta. După moartea acestuia, stațiunea a fost o perioadă arendată și apoi vândută în anul 1920, doctorului Goldhamer, care reface instalațiile și acordă aici asistență medicală. Din anul 1948, Stațiunea Bălțătești trece în proprietatea statului, iar din 1953, băile încep din nou să funcționeze. În anul 1970, stațiunea a fost modernizată și extinsă, iar din anul 1993, a fost preluată de Ministerul Apărării Naționale. În prezent, poartă titulatura de Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”.

Aici pacienţii pot beneficia de tratamente medicale deosebite, folosindu-se instalații moderne pentru electroterapie, afuziuni, dușuri, masaje, aerosoli, tratament ginecologic, de cultură fizică medicală și recuperatorie sau bazin de hidrokinetoterapie. Băile cu apa cloro-sodică sunt completate cu băi galvanice și împachetări cu nămol de sediment. La Sanatoriul de la Bălțătești se pot trata: surmenajul fizic şi intelectual, diferite stări de convalescenţă, rahitismul, debilitate, afecțiuni pulmonare, tulburări de somn și creștere, reumatismul.

În ceea ce privește resursele termale, la Bălţăteşti veți regăsi un număr de 14 surse de apă minerală, ce poate fi folosită atât în cură externă, cât şi în cură internă. Aceste ape sărate de la Bălţăteşti provin, de fapt, de la contactul depozitelor cuaternare cu formațiunea saliferă. În localitatea Bălţăteşti sunt trei zone în care aceste ape minerale sunt captate prin intermediul puțurilor și fântânilor. Zona principală este cea din perimetrul stațiunii balneare, cea de-a doua zonă este situată pe pârâul Sărat, iar cea de-a treia se află în Valea Arini.

Documentare realizată de
Oana-Talida COZMA

Surse:
https://statiuneabaltatesti.mapn.ro / https://www.viziteazaneamt.ro/ / https://primariabaltatesti.ro