Inside CARMEN SAECULARE

STRATEGII CULTURALE – Popas cultural la Dobreni

STRATEGII CULTURALE – Popas cultural la Dobreni

În căutare de promovare de noi strategii culturale la nivelul județului Neamț, în această lună facem oprire la Dobreni. Comuna este localizată din punct de vedere geografic în zona centrală a județului Neamț, fiind situată la limita vestică a dealurilor Moldovei.

Comuna Dobreni este atestată documentar pentru prima oară la data de 11 iulie 1428, într-un document prin care Alexandru cel Bun a dăruit Mănăstirii Bistrița 50 de biserici, una dintre ele fiind în satul Dobreni. Același sat Dobreni a fost menționat și într-un document din 12 aprilie 1436 – „Ispisoc de la Ilie Voievod şi al măriei sale frate Ştefan Voievod“ – prin care se atestă faptul că a fost dăruit unei slugi pe nume Baico pentru credința și faptele sale drepte. Denumirea ,,Dobreni“ se presupune că provine de la numele Dobre, ce a aparținut unui cioban. În acest sat se află școala gimnazială și Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ (datând din anul 1830). Înființată în anul 1880, comuna era la început compusă din mai multe sate, însă unele dintre ele au dispărut de-a lungul timpului: Mășcătești (de la care a mai rămas doar biserica), Livezi, Prohal, Țigănimea. În urma reformei administrative din anul 1968, comuna cuprindea satele: Dobreni, Cășăria, Sărata, Poiana, Negrești. Din anul 2005, satele Negrești și Poiana s-au desprins de comuna Dobreni, formând comuna Negrești.

În prezent, sistemul educațional din comuna Dobreni oferă instruire pentru nivelul preșcolar, primar și gimnazial. Grădinița dispune de o clădire nouă, dobândită în urma unui proiect realizat cu sprijin FEADR, măsura 322. De asemenea, Școala Gimnazială a beneficiat de lucrări prin proiectul „Consolidare și reabilitare Școala Gimnazială comuna Dobreni“.

Administrația teritorială dispune și de o bibliotecă școlară cu peste 10.000 de volume. Biblioteca Comunală Dobreni face parte din Programul Naţional „Biblionet – lumea în biblioteca mea”.
Aceasta a funcționat într-o cameră ce aparținea Căminului Cultural, iar mai apoi mutată în sala Consiliului Local, cădire ce a fost ulterior dezafectată. În prezent Biblioteca poate fi accesată de cititori în cadrul unității de învățământ din comună. Prin intermediul programului „Biblionet“, biblioteca a fost dotată prin donație de la Fundația IREX cu 4 calculatoare conectate la internet, echipamente cu căşti, camere web, ups-uri, router, imprimantă, scanner și proiector cu ecran.

Dintre evenimentele culturale care se desfășoară cu regularitate la Dobreni, amintim Zilele Comunei, care se organizează în primul weekend după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 1 Iunie, 1 Decembrie, 24 Ianuarie și Ziua Eroilor.

,,Până în prezenta am organizat două ediții ale Zilelor Comunei Dobreni. Am dorit, ca de fiecare dată, să reunim și să promovăm tinere talente din comună, dar am avut și invitați speciali, de renume. Pandemia ne-a oprit din acest demers, dar sperăm să putem relua sărbătoarea anul acesta. Promitem o ediție care va aduce în prim plan concursuri, jocuri, îi vom vedea evoluând pe copiii noștri cu abilități artistice, vom urmări momente care promovează cântul și dansul popular și alte surprize. De 1 iunie, de exemplu, ne-am bucurat, cu mic cu mare, de un minunat spectacol folcloric susținut de elevii Școlii Gimnaziale Dobreni și multiple activități sportive. Toți copiii au fost răsplătiți cu diplome și dulciuri, iar cei mai buni au primit și trofee. Ziua Eroilor, marcată pe 2 iunie, a reunit preșcolari și elevi din comună, care au adus un omagiu celor care s-au jertfit pentru țară prin cântece și poezii patriotice. Am depus flori la monumentul Eroilor din comună și am împărțit ouă roșii și fructe copiilor prezenți la activitate“, a povestit Vasilica Crețu, primarul comunei Dobreni.  

Cu încântare, autoritățile ne-au povestit și despre „Sezătoarea de la Dobreni“. Sub îndrumarea doamnei Ana -Maria Ailincăi copiii realizează activități de țesut, cusut și lucru manual. Peste 30 de copii frecventează la sfârșit de săptămână șezătoarea, bucurându-se de tradiții și cânt popular. Pe timp de vară, întâlnirile creative s-au mutat chiar pe ulițele satului, în aer liber și veselie deplină.

,,Ca noutate, anunț un parteneriat de care suntem tare mândri, alături de Centrul pentru Cultură si Arte «Carmen Saeculare» Neamț, prin care o nouă clasă externă de meșteșuguri din cadrul Școlii Populare de Artă va fi deschisă la noi în comună. Cu acest prilej ne propunem să conservăm, să valorificăm și să facem cunoscută tradiția populară noilor generații de copii“, a adăugat doamna primar.

Nici viața spirituală din comuna Dobreni nu este neglijată. Credincioșii din zonă și chiar din oraș vin cu deschidere spre lăcașurile de cult pentru slavă și rugăciune. Dacă ajungeți în zonă, puteți intra în căutarea liniștii interioare la Biserica de lemn „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril“ de la Cășăria, fondată în 1832, la Biserica de lemn „Sfântul Dumitru“ din satul Sărata, clădită în 1752 și modificată în 1933, sau la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“, construită în anul 1830, fondatorul ei fiind vornicul Ștefan Catargiu. Înainte de înființarea bisericii actuale, aici exista o biserică mică de lemn, acoperită cu paie.

Nu vom încheia textul nostru înainte să evocăm și câteva personalităţi marcante ale comunei Dobreni. Dintre acestea amintim pe vornicul Ştefan Catargiu, cel care a deținut moșia Dobreni în jurul anului 1800, Lascăr Catargiu, fiul lui Ştefan Catargiu, născut în anul 1823 la Dobreni. El a ocupat funcția de ispravnic de Neamţ, ulterior devenind Prim Ministru al României în perioada 1871- 1876, sau Leon Bogdan fost moştenitor al familiei Catargiu, cel care a fost soțul fiicei lui Mihail Kogălniceau. De asemenea, printre personalități se numără și Constantin Dimitrie Stahie, pictor născut în 1844 la Dobreni, și Mihai Avadanei, profesor universitar în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.

Documentare realizată de
Oana-Talida COZMA