Inside CARMEN SAECULARE

STRATEGII CULTURALE – Promovarea valorilor cultural-turistice nemțene în țară și străinătate

Promovarea valorilor cultural-turistice nemțene în țară și străinătate este o prioritate pe agenda de lucru a administrației județene

a declarat Ionel ARSENE, Președintele Consiliului Județean Neamț

Susținerea domeniului cultural din Neamț, atât prin activitatea proprie cât și prin instituțiile de cultură cărora li se asigură finanțare de la bugetul județului, este una dintre prioritățile Consiliului Județean.

Pentru consolidarea relațiilor culturale, pe lista evenimentelor organizate anul trecut de către Consiliul Județean se regăsesc două vizite oficiale în Neamț. Una a fost efectuată de către membrii delegației Ambasadei Republicii Coreea în România, condusă de E.S. Domnul Kim Yong Ho, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Coreea, iar a doua a fost a delegației Ambasadei Republicii Arabe Egipt în România, condusă de E.S. ambasador extraordinar și plenipotențiar Domnul Salah Elsadek. De asemenea, în  luna septembrie, o delegație a Consiliului Județean Neamț a efectuat o vizită oficială în Republica Arabă Egipt, având ca scop prezentarea valorilor românești și nemțene pe plan internațional.

 „Promovarea valorilor cultural-turistice nemțene în țară și străinătate este o prioritate pe agenda de lucru a administrației județene. 2021 a fost un an dificil din punct de vedere al organizării evenimentelor cu public, dar, cu respectarea restricțiilor legale, am derulat proiecte care s-au dovedit extrem de apreciate de către participanți.
Pe linie instituțională am primit vizita unor delegații oficiale, am efectuat vizite în străinătate și am lansat invitații pentru a avea oaspeți cărora să le facem cunoscut județul Neamț.
Pentru a promova portul popular nemțean și gastronomia locală, la sfârșitul lunii iunie 2021, am organizat Ziua Internațională a Iei, la Roma, iar în octombrie a avut loc prima ediție a Târgului Produs în Neamț. Vreau ca acest târg să devină o tradiție, prin care să promovăm produsele locale, valorile, cultura și turismul din zona județului Neamț și a Regiunii Nord-Est“,
a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Din dorința de a sprijini producătorii nemțeni, administrația județeană a organizat în primăvară dezbaterea „Puncte Gastronomice Locale – de la proiect la realitate“. Acestprim demers al instituției de a sprijini dezvoltarea comunităților locale și de a oferi deținătorilor de case sau gospodării tradiționale din județ argumente pentru a deveni proprietarii unui Punct Gastronomic Local a reunit peste 40 de participanți, părți interesate din turism, producători agricoli, reprezentanți ai sectorului public și privat. În urma dezbaterii, Consiliul Județean Neamț a transmis participanților mesajul său de susținere privind înregistrarea unui număr cât mai mare de astfel de locații gastronomice și necesitatea elaborării unui Ghid de bune practici specific pentru județul nostru, pe baza căruia să fie organizată și înregistrată sanitar-veterinar acest tip de activitate. La diferență de câteva săptămâni de la această dezbatere, Consiliul Județean a organizat sesiunea de informare „Program multinațional – promovarea produselor agricole“, prin această activitate urmărindu-se informarea tuturor celor interesați din județul nostru despre granturile puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru finanțarea campaniilor de promovare a produselor ecologice, a agriculturii durabile, a agroturismului local și produselor tradiționale. Sesiunea de informare organizată online a reunit peste 35 de participanți – părți interesate din domeniul produselor agroalimentare, producători agricoli, reprezentanți ai sectorului public și privat.

Finalul de an 2021 a fost deosebit, întrucât s-au organizat pentru nemțeni și turiști „Târgul de Crăciun la Neamț“, ajuns la a V-a ediție, și Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou, în orașul de sub Cetate. Publicul numeros care a participat la Târgul de Crăciun, eveniment derulat în perioada 17 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022, este o dovadă a dorinței oamenilor de toate vârstele de a se întâlni, de a se bucura de o atmosferă deosebită într-un decor de poveste, de bucate și produse tradiționale. 

Tot în scopul promovării zonei au fost realizate 6 clipuri scurte, în română și engleză, cu o durată de 45 secunde fiecare, pentru cele mai edificatoare obiective turistice din judeţ, ca opțiuni de petrecere a timpului liber/agrement și urmează a fi lansat în perioada următoare filmul de prezentare turistică a județului, cu o durată de 28 de minute.

„Un alt proiect extrem de important al instituției noastre a fost realizarea Master Planului de Turism al Județului Neamț 2020-2030. Am avut în vedere pregătirea unui document comprehensiv, care să fundamenteze procesul decizional privind dezvoltarea strategică în domeniul turismului, pe termen mediu şi lung. La baza elaborării acestuia a stat identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale judeţului în acest domeniu, pe fond consultativ – grupuri de lucru, cercetare în rândul populaţiei şi a mediului de afaceri, consultări, dezbateri publice, ceea ce a asigurat consensul asupra priorităţilor de dezvoltare ale judeţului, definirii direcţiilor de acţiune strategică în diferite orizonturi de timp şi transpunerii acestora într-un portofoliu coerent de proiecte, care să asigure premisele implementării documentului strategic“, a mai declarat președintele Ionel Arsene.

În perioada ianuarie-iunie 2021, la nivelul județului Neamț au fost realizate noi rute culturale – Ruta „Lada de zestre a judeţul Neamţ. Arta lemnului“ și Ruta „Destinațiilor de Excelență EDEN din România“, ambele recunoscute de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prima fiind inclusă în Ruta cultural turistică de interes naţional „Civilizaţia lemnului în România“. Merită precizat faptul că Ruta „Cultural-Turistică a Bisericilor din lemn“, o rută transnațională a acestor lăcașuri de cult din România și Republica Moldova, realizată tot de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, include și șase astfel de obiective reprezentantive din zona noastră.

Un alt proiect extrem de important pentru județul Neamț este realizarea rutei de pelerinaj „El Camino“ – un drum milenar, care atrage pelerini din toată Europa, ajungând în anul 2018 la peste 320.000 de pelerini, din 160 de țări. Acțiunea are un profund impact în plan social și cultural, contribuind astfel la dezvoltarea localităților aflate pe acest traseu. Consiliul Județean Neamț va marca ruta și va promova cadrul natural, bogata moștenire istorică a regiunii, tradițiile, obiceiurile și multiculturalitatea meleagurilor noastre. Localitățile din județul Neamț ce vor fi străbătute de circuitul propus sunt Gherăești, Săbăoani, Simionești, Cordun, Roman, Horia, Cotu Vameș, Trifești, Giulești, Butnărești, Secuieni, Moldoveni, Hociungi, Broșteni, Bahna, Băhnișoara și Izvoare.

Al doilea traseu de pelerinaj pe care îl realizează Consiliul Județean este Via Mariae, drum spiritual turistic ce se bazează pe cinstirea Sfintei Maria de către popoarele din Europa Centrală, dar totodată unește valorile istorice și culturale aflate de-a lungul traseului, fără să facă deosebire în funcție de religie. Traseul de pelerinaj va străbate în zona Moldovei județele Neamț și Suceava. În Neamţ va străbate comunele Vânători-Neamț, Pipirig, Agapia, Crăcăoani, Gârcina, Pângărați și Tarcău.

Un proiect care se bucură de succes este „Tur Virtual 360º Interactiv – Județul Neamț“, care transpune spațiile interioare sau exterioare ale celor mai importante obiective culturale și turistice din județ într-un produs vizual digital de prezentare accesibil publicului interesat. Materialul multimedia este un instrument de punere în valoare a componentelor din sectorul turismului nemțean (zone pitorești și de interes, obiective turistice, case memoriale, cetăți etc.), asigurând astfel o mai bună vizibilitate și promovare a acestora. Turul virtual este disponibil (prin link de acces) și pe paginile web http://www.viziteazaneamt.ro/ şi http://www.visitneamt.com/.

Urmărind sprijinirea sectorului turistic din județ și regiune și transformarea întregii zone într-o destinație turistică de excelență, Consiliul Județean a participat în luna decembrie la „Gala Turismului – Descoperă Nord-Est“. La eveniment au luat parte reprezentanți ai administrației publice locale, antreprenori, centre și instituții de cultură, organizații și asociații care activează în domeniul turismului și patrimoniului cultural de la nivelul regiunii, interesați de a face parte din platforma de cooperare pentru dezvoltarea și promovarea turismului „Descoperă Nord-Est“.

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, s-au finanţat și sunt în implementare proiectele: Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ; Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă“ Humuleşti și Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaş“ Piatra Neamţ.

Prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 s-a finanţat și este în implementare proiectul „Protecţie împotriva infiltraţiilor de apă în ziduri şi spaţii muzeale la Cetatea Neamţ“.

Prin intermediul instituțiilor de cultură care primesc finanțare de la Consiliul Județean Neamț, în județ s-au derulat alte evenimente care promovează cultura specifică zonei noastre. Prin Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“ s-au derulat proiecte care s-au adresat unui număr de aproximativ 20.000 de spectatori/vizitatori/cursanți. O altă instituție de cultură care beneficiază de finanțare de la bugetul județului este Teatrul Tineretului Piatra-Neamț. Și aceasta a desfășurat multe evenimente în aer liber, din cauza contextului pandemic global. Sub sloganul anului 2021, „Ne vedem afară“, prin evenimentele în aer liber s-a urmărit să se atragă trecătorii, transformându-i în spectatori. Pe lângă alte proiecte ale instituției, merită făcută precizarea că spectacolele din cadrul Ediției a XXXII-a a Festivalului de Teatru Piatra-Neamț, care s-au desfășurat outdoor, au captat atenția a peste 16.000 de beneficiari care au asistat la aceste evenimente.

Complexul Muzeal Național Neamț a organizat 76 de expoziţii, simpozioane și conferinţe și o serie de proiecte culturale de anvergură care vizează patrimoniul cultural mobil, iar Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“, deși a avut restrânsă activitatea cu publicul din cauza pandemiei, a reprezentant în continuare un interes major pentru cititori.

An nou, planuri noi

Anul 2022 reprezintă începutul unor noi proiecte culturale pentru Consiliul Județean Neamț, dar și continuarea celor aflate în derulare. Conform propunerilor de buget pe anul în curs, se vor organiza pentru prima dată „Târgul Floriilor“, „Transhumanța în Ținutul Neamțului“, „Gala Turismului Nemțean“, și va continua organizarea unor noi ediții pentru evenimentele devenite tradiționale, precum „Ziua Internațională a Iei“, Festivalul Muntelui „Ceahlău“, Târgul „Produs în Neamț“, Festivalul „B Zone-Folk la Cetate“, Târgul de Crăciun la Neamț și Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou.

Alte proiecte în domeniul turismului vizează continuarea demersurilor pentru realizarea obiectivelor de investiții Porțile Neamțului, Complexul de Agrement „Ținutul lui Creangă“, reabilitarea arealului turistic Negulești, conservarea muzeelor de istorie Bicaz și Roman, amenajarea unor puncte panoramice în cele mai atractice zone din județ, amenajarea unui sistem de transport vizitatori la Cetatea Neamț.

„Îmi doresc să desfășurăm cât mai multe proiecte culturale pentru nemțeni și turiștii care vin în zona noastră. Potențialul cultural al zonei, frumusețea locurilor, abundența obiectivelor turistice, punerea în valoare a datinilor și obiceiurilor sunt argumente pentru care consider extrem de importantă susținerea acestui domeniu de activitate. Din acest motiv am stabilit, alături de colegii mei din Consiliul Județean, lista proiectelor pe care le vom derula în acest an. Sper să ne putem desfășura activitatea în cele mai bune condiții “, a mai declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Compartimentul Comunicare și Imagine
al Consiliului Județean Neamț