Cafeneaua culturală

Turist prin Neamț – SCHITUL VOVIDENIA

O nouă rubrică cu titulatura „Turist prin Neamț“ își face loc în paginile revistei Coolt Neamț. O rubrică în care vă prezentăm unele dintre locurile de poveste ale Ținutului Neamț, pe care sperăm să le redescoperiți alături de noi. 

Prima oprire o facem în comuna Vânători Neamţ, situată la 17 kilometri de orașul Târgu-Neamţ şi la 61 de kilometri de Piatra-Neamţ, la Schitul Vovidenia. Situat în apropierea Mănăstirii Neamț, Schitul Vovidenia este un lăcaș de cult ortodox, unde au viețuit mai multe generații de călugări.

Primele dovezi scrise despre Schitul Vovidenia datează de la începutul secolului al XVIII-lea. Tradiția, însă, vorbește despre viața monahală de aici încă din veacul al XVI-lea. Este o informaţie preluată și de scriitorul Mihail Sadoveanu, pe care o regăsim în paginile cunoscutului roman Frații Jderi.

Rectitorit de către Episcopul Ioanichie al Romanului pe locul vechiului schit numit „Slătiorul“ sau „Spirea“, cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon“, la Vovidenia au trăit monahi iubitori de liniște din Mănăstirea Neamț și tot aici și-a petrecut anii de ucenicie Ioanichie, înainte de a ajunge episcop, în anul 1747.

Episcopul Ioanichie a ctitorit o biserică de lemn în 1749, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“, sau popular, „Vovidenia“.

După 100 ani, în 1849-1857, s-a ridicat actuala biserică, cu zid de piatră, care păstrează de la cea a episcopului Ioanichie catapeteasma și amvonul, având ca principali ctitori pe ieroschimonahii Iosif și Ghenadie și pe starețul de atunci al Mănăstirii Neamț, Neonil.

Schitul Vovidenia este cunoscut pentru numărul însemnat de cărţi şi manuscrise. O parte dintre cărţi datează de peste 300 de ani și poartă însemnări făcute chiar de episcopul ctitor, Ioanichie, şi de alţi monahi vestiţi.

Astăzi, Schitul Vovidenia păstrează câteva icoane vechi, vase şi obiecte de cult lucrate din argint, un număr mare de tipărituri ieşite de sub teascurile tiparniţei de la Neamţ. Acestea relevă existenţa unei active vieţi bisericeşti trăită în această comunitate monahală.

În vecinătatea Vovideniei se află casa Mitropolitului Visarion Puiu al Bucovinei. În prezent,  casa funcționează ca muzeu închinat scriitorului Mihail Sadoveanu, prieten al mitropolitului. Sadoveanu a folosit-o între anii 1947-1961 drept casă de creație. În această casă a petrecut veri de-a rândul familia scriitorului Mihail Sadoveanu. La Vovidenia, Sadoveanu era vizitat de mulţi oameni de cultură şi de diferite personalităţi. „Artistul cuvântului“ admira frumuseţile locului, dar şi frumuseţile spirituale ale monahilor de la Schitul Vovidenia.

În anii grei ai regimului comunist, la Vovidenia candela de deasupra altarului nu s-a stins niciodată. Au fost păstrate rânduielile vieţii călugăreşti, tradiţia slujbelor şi sfătuirea pelerinilor care veneau în zonă.

Vovidenia reprezintă și astăzi un colț de rai nealterat, un altar de închinare al Bisericii strămoșești, spre care credincioșii vin cu evlavie și sufletul plin de iubire. Schitul Vovidenia poate fi o alternativă de turism ecumenic pur, cu încărcătură spirituală, o oază de liniște și regăsire cu sine. 

 

Documentare realizată de Oana-Talida COZMA